Søren t.v. og Morten t.h.

Thy/Mors har modtaget talentprisen 2018

Medicinstuderende og yngre læger har fået øjnene op for mulighederne, både de faglige og de sociale i Thy/Mors, ”takket være de to bette og knøwe praktiserende læger Søren og Morten".

Sådan lød det i indstillingen til Dansk Selskab for Almen Medicins talentpris om de to praktiserende læger og ildsjæle Søren Kæseler Andersen og Morten Sig Ager Jensen, som fredag aften ved årsmødet modtog prisen. Formand Anders Beich overrakte blomster samt en check på 10.000 kr.

DSAM's bestyrelse valgte bl.a. at give talentprisen på følgende baggrund.

Søren Kæseler Andersen får bl.a. prisen for at være en inspirator og primus motor mht. at få de medicinstuderende i praksisophold i Thy/Mors. Her har han stået for den kliniske og teoretiske undervisning. Han arbejder for at vende udviklingen mht. at rekruttere yngre læger til KBU-stillinger på Thisted Sygehus og er aktiv, når det drejer sig om at uddanne dem i almen medicin i sin praksis.

Morten Sig Jensen har, udover at komplementere ovennævnte indsats, været med at gøre opmærksom på forskningsmulighederne i Thy/Mors og har støttet op om forskningsinitiativer for yngre læger o.a., der ønsker at drive medicinsk forskning i denne del af regionen. Morten viser de medicinstuderende og yngre læger, at det er muligt også at forske, selv om man befinder sig langt fra en universitetsby.

Tillykke til Søren og Morten. Du kan bl.a. læse mere om prisvinderne i det kommende nummer af Practicus.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk