Mød DSAM's bestyrelse

På seneste møde i DSAM's bestyrelse konstituerede bestyrelsen sig. Se hele bestyrelsen inkl. observatører og suppleanter her.

Her finder du også kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer og kan se, hvilke ordførerskaber de har.

På billedet, som er taget til DSAM's repræsentantskabsmøde i oktober, ses den valgte bestyrelse. Fra venstre mod højre er det:

  • Næstformand Bolette Friderichsen – Region Nordjylland
  • Annette Houmand – Region Sjælland
  • Dorte Jarbøl – Region Syddanmark
  • Claus Rendtorff – repræsentantskabet
  • Jette Kolding Kristensen – Region Midtjylland
  • Lise Dyhr – Region Hovedstaden
  • Formand Anders Beich – repræsentantskabet
  • Lasse Karlsen Eck – repræsentantskabet (FYAM)
  • Annemette Pihl Lundberg – født medlem (FYAM)


Høringer og pressesager

En del af selskabets arbejde er høringer og pressesager. Selve ordet ”høringer” har for mange en klang af noget kedeligt og støvet, og ikke mange ved, hvor vigtigt det er, at vi bruger kræfter på at markere vores faglige holdninger ved at skrive relevante og gennemarbejdede høringssvar.

Mange af pressesagerne starter faktisk i forbindelse med et gennemarbejdet høringssvar, som en journalist ”bider på”.

Det er typisk Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeret og Styrelsen for Patientsikkerhed, der efterspørger DSAM's holdninger. Du finder alle DSAM's høringssvar her og presseomtale her.

Mængden af høringer stiger støt år for år, og her midt i november er vi allerede oppe på at have modtaget 122. Vi svarer selvfølgelig ikke på alt, der kommer, og nogle besvares meget kortfattet. Til gengæld er en hel del svar meget grundige og ofte med kant, for at budskabet skal trænge igennem. Det har for eksempel handlet om forsøgsordningen med cannabis og gebyrordningen på tolkeområdet.

Datadeling uden patienternes samtykke har også fyldt meget, ligesom vi bruger en del tid på at afgive både kritiske og konstruktive svar omkring de mange nationale kliniske retningslinjer, som kommer i en lind strøm.


Censorkorpset har brug for praktiserende læger

Læs med her, for nu er der en enestående mulighed for at bruge din erfaring som læge på lægeuddannelserne. Der er nemlig brug for dig.

Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark mangler censorer i almen medicin til eksamener på universiteterne i Aalborg, Aarhus, Odense og København. 

For at blive beskikket som censor er det ikke en forudsætning, at man allerede beskæftiger sig med forskning og/eller undervisning. Hvis man er på mindst speciallægeniveau, er man meget velkommen til at søge.

Fakta:
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er ledige censorater, foretager censorformandskabet en udvælgelse. Man beskikkes normalt for en 4-årig periode.

Den nuværende periode løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2022. Man vil blive beskikket for den resterende del af perioden.

Du kan læse nærmere om censorbeskikkelsen på censorformandskabets hjemmeside, hvor der også er en ansøgningsblanket.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk