Vil du vise os dit græsrodsprojekt?

DSAM er vært for Nordisk Kongres i 2019. Til kongressen vil der også være en kvalitetslounge for græsrodsprojekter.

Her kan du præsentere projekter fra egen praksis i et loungeområde, der lægger op til kollegial erfaringsudveksling og dialo­g om kvali­tets­udvikling over en kop kaffe.

Du kan præsentere dit projekt som en almindelig power point, evt. kombineret med lyd og leven­de billeder, eller som animationsfilm. Den vil blive vist gentagne gange på kvalitetsloungens tv-skærme.

Har du brug for økonomisk tilskud til konferencedeltagelsen, kan PLU-fonden måske hjælpe dig.

PLU-fondens næste ansøgningsfrist er den 28. november 2018. Her kan du søge om deltagergebyr til kongressen, dækning af tabt arbejdsfor­tje­neste og transportudgifter. (Bemærk, at fonden har begrænsede midler.)

Læs mere om PLU-fonden og hent ansøgningsskemaet 

Læs mere om Kvalitetsloungen på Nordisk Kongres for Almen Medicin 2019               

Læs mere om Nordisk Kongres for Almen Medicin 2019          


Preventing Overdiagnosis i Practicus

Deltog du ikke i konferencen "Preventing Overdiagnosis", kan du læse om og se billeder fra eventen i Practicus, der netop er udkommet.

Læs f.eks. artiklen af professor og praktiserende læge John Brodersen, som var primus motor bag konferencen. Han skriver bl.a. i sin opsamling:

"Er der noget, livet som praktiserende læge og almenmedicinsk forsker har lært mig, så er det, at der sjældent findes nemme løsninger på komplekse problemstillinger."

Vil du vide, hvad han taler om, kan du læse artiklen her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk