Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har opdateret DSAM’s kliniske vejledning om type 2-diabetes fra 2012.

Selv om de grundlæggende principper for diagnostik, opfølgning og behandling af patienter med type 2-diabetes er relativt uændrede sammenlignet med i 2012, er der siden kommet ændringer, der har gjort det påkrævet at opdatere vejledningen.

Skrivegruppen har som en del af arbejdet med denne vejledning haft et tæt samarbejde med Dansk Endokrionologisk Selskab – et samarbejde, som resulterede i en fælles farmakologisk vejledning udgivet i 2018, og som naturligt er indarbejdet i denne vejledning.

Målgruppen for denne vejledning er læger og øvrigt personale, der er involveret i diagnostik, behandling eller opfølgning af voksne (over 18 år) med type 2-diabetes. Vejledningen fokuserer på den del af diabetesomsorgen, der iværksættes og håndteres i almen praksis. Undersøgelser og behandlinger, der varetages i sekundærsektoren, beskrives ikke nærmere.

Eventuelle bemærkninger til vejledningsudkastet skal vi bede om senest 25. marts 2019 på mail dsam@dsam.dk. Både overordnede og specifikke kommentarer er velkomne. Indsæt venligst ved specifikke kommentarer link til den side, kommentaren vedrører.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Se udkast til vejledningen her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk