Gratis kursus for praktiserende læger og medicinstuderende den 25. marts 2019

DSAM-Nord og DAUS afholder appetizerkursus for PLO'ere og SAMS'ere i brug af ultralyd i almen praksis.

Ultralyd er på hastig indmarch i almen praksis som et godt og brugbart værktøj til understøttelse af den diagnostiske proces. Medlemmer af DAUS vil fortælle, hvordan de bruger ultralyd i egen praksis, og hvordan man selv kommer i gang.

Som forberedelse til kurset skal deltagere gennemgå et e-læringsprogram. Vi vil på kurset have fokus på tre scanninger, som er relevante i almen praksis. Disse scanninger gennemgås med cases, og alle kommer til selv at prøve at scanne.

Programmet

17.00-17.15  Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
17.15-17.30  Hvad er ultralyd, og hvorfor ultralydsscanne i almen praksis
17.30-17.45  Sådan bruger jeg ultralyd i mit arbejde
17.45-18.00  Live-demo af tre scanninger inkl. 3 cases 
18.00-18.30  Første scanningsstation 
18.30-18.45  Pause
18.45-19.00  Hvordan kommer jeg i gang, inkl. scannerpræsentation 
19.00-19.20  Anden scanningsstation
19.20-19.40  Tredje scanningsstation
19.40-20.00  Spørgsmål og diskussion
20.00            Tak for i dag. Udlevering af informationsmateriale  

Undervisere: Søren Kæseler, Martin Bach Jensen, Helene Juhl-Olsen, Thomas Løkkegaard, Jens Lykkegaard, Troels Mengel-Jørgensen og Camilla Aakjær.

Det praktiske

Kurset holdes mandag den 25. marts 2019 fra kl. 17 til kl. 20 i Sundheds- og Kvartershuset, lokale 6A-6B, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst.

Der er plads til maks. 50 deltagere på kurset, og det er gratis at deltage. 

Der serveres frugt, te, kaffe, vand og sandwich.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 15. marts.

Klik her for tilmelding


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk