Har du lyst til at bidrage med din faglige viden og kunnen?

Lige nu efterlyser DSAM kollegaer, der har lyst til at deltage i arbejdet med Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) i Sundhedsstyrelsen (SST).

Vi er bedt om at sende repræsentanter fra DSAM til tre nye arbejdsgrupper:

  • NKR om autisme hos børn og unge
  • NKR om angst hos voksne
  • NKR om ADHD 6-18 år

Det kan være spændende at deltage i arbejdsgrupperne og få en større forståelse for, hvordan en NKR bliver udarbejdet. Grupperne mødes ca. fem gange i dagtid i SST i løbet af det næste halve års tid. Møderne honoreres af SST (også for transport og forberedelse). Hvis man ikke har deltaget i NKR-arbejdet før, forventes der yderligere et møde i SST, hvor man bliver metodemæssigt ”klædt på”.

Vi ønsker at sende praktiserende læger, der først og fremmest har god klinisk forståelse og kan være med til at stille de relevante spørgsmål, set fra almen praksis perspektiv. Det er ikke nødvendigt med højt specialiseret viden, men interesse for området er selvfølgelig vigtigt.

Send os et par ord om, hvorfor du gerne vil deltage på mail dsam@dsam.dk senest 10. april. Du vil inden påske få en tilbagemelding fra DSAM’s lægefaglige konsulent Lotte Hvas. Har du spørgsmål inden du evt. melder dig, er du velkommen til at kontakte Lotte på mail: lotte.hvas@dadlnet.dk


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk