Fristen for at stille op til DSAM's repræsentantskab er slut. I to regioner skal der være valg. Få overblikket herunder. 


Region Nordjylland

I Region Nordjylland var to medlemmer af regionsbestyrelsen på valg, Janni Kristensen og Troels Mengel-Jørgensen. Begge stillede op for en ny toårig periode og blev valgt uden modkandidater. Regionsbestyrelsen fortsætter derfor uændret og har konstitueret sig som følger: 

 • Bolette Friderichsen, formand og medlem af DSAM’s hovedbestyrelse
 • Janni Kristensen, næstformand og medlem af Nordkaps bestyrelse
 • Troels Mengel-Jørgensen, repræsentant
 • Ditte Værens, FYAM-repræsentant 
 • Morten Krause Nielsen, suppleant
 • Hans West, suppleant
 • Andreas Kakulidis Toft, FYAM-suppleant og PLO-Nord-observatør

Region Midtjylland

I Region Midtjylland er alle medlemmer også gengangere. Asger Dalmose, som før var suppleant, Roar Maagaard og Maria Bach Nikolajsen (FYAM) blev genvalgt uden modkandidater. Jette Kolding Kristensen og Janni Møller takker af for denne gang. Bestyrelsen i Midtjylland har endnu til gode at konstituere sig. Formand og DSAM-bestyrelsesmedlem skal findes blandt:

 • Marius Andersen
 • Roar Maagaard
 • Pernille Vieth
 • Asger Dalmose
 • Maria Bach Nikolajsen (FYAM),

som fra repræsentantskabsmødet den 5. oktober udgør regionsbestyrelsen i Midtjylland. De tre suppleantposter (to speciallæger og en fra FYAM) er vakante.


Region Syddanmark

I Region Syddanmark bliver der skiftet lidt ud. Daniel Kaminiski Rotenberg og FYAM-suppleanten Anders Elkær Jensen var som de eneste ikke på valg. Kirubakaran Balasubramaniam er uden modkandidater genvalgt som FYAM's repræsentant. Fordeling af posterne for de fire øvrige kandidater, som er:  

 • Jon Eik Zwisler (genopstilling)
 • Tove Kristjansen
 • Hans Eguia
 • Anders Wraae,

kommer til elektronisk afstemning, hvor de tre, der opnår flest stemmer, bliver medlemmer, mens den, der opnår færrest stemmer, bliver suppleant. 

Dorte Jarbøl, Niels Kristian Kjær og Iza Alfredsen takker af for denne gang.

Læs om kandidaterne her

Region Sjælland

Stort set hele bestyrelsen i Region Sjælland var på valg i år. Annette Houmand, Camilla Høegh-Guldberg Spange og Pernille Lund takker af for denne gang, mens Anne Møller og Hanne Fly havde valg at genopstille. Stine Helgstrand er ny kandidat, og alle tre blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsen, som stadig har til gode at konstituere sig, består herefter af:

 • Anne Møller
 • Hanne Fly
 • Stine Helgstrand
 • Lasse Eck (FYAM).

De tre suppleantposter (to speciallæger og en fra FYAM) er vakante.


Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden var intet mindre end seks poster på valg, og her stillede syv kandidater op. I Hovedstaden bliver der således også valg, og medlemmerne kan vælge fire kandidater fra denne liste:

 • Anders Beich (genopstilling)
 • Lise Dyhr (genopstilling)
 • Amneh Hawwa
 • Kasper Lorenz Johansen
 • Tine Strand
 • Anne Højte
 • Susanne Bülow

Line Soot og Cecilie Thorning Jacobsen takker af for denne gang. De to FYAM-poster, som Mette Arbjørn og Tanja Skrba sidder på, er ikke på valg i år. Det er heller ikke Benny Ehrenreich og Claus Rendtorff.

Læs om kandidaterne her

Elektronisk valg – kun for medlemmer i Region Syddanmark og Hovedstaden

Stemmeberettigede medlemmer (dvs. alle medlemmer med undtagelse af vores medicinstuderende) i hhv. Region Hovedstaden og Region Syddanmark modtager fra morgenstunden på onsdag en mail fra valgsekretariatet i FAS (valgsekretariat@dadl.dk) med link til afstemningen. Modtager du den ikke, så tjek din spammappe. Er den heller ikke dér, står du sandsynligvis registreret forkert, og så bør du kontakte DSAM's sekretariat. Vi har ikke mulighed for at eftersende afstemningsmail til valget i år, men så kan vi få det på plads inden næste års valg. 

Fristen for at stemme slutter 18. september kl. 12.

Brug din stemme, så de valgtekandidater får den størst muligt opbakning. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk