Anders Beich fortsætter som formand i DSAM

På repræsentantskabsmødet lørdag den 5. oktober blev Anders Beich fra Region Hovedstaden genvalgt som formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Anders Beich ser frem til at fortsætte som formand, som er hans sidste og 3. valgperiode i DSAM. Her vil han fortsætte det fagpolitiske arbejde bl.a. med fokus på genuin brugerinddragelse i forhold til undersøgelse, behandling og fortrolighed for den enkelte borger, faglig prioritering i almen praksis, og hvordan man bedst udnytter de sparsomme ressourcer i sundhedsvæsenet – realistisk medicin.

”Evidensbaseret praksis trænger til en genopfriskning, så vi ikke ender med guidelinebaseret medicin i stedet, fordi det fører til overbehandling, polyfarmaci og ulighed i sundhed for patienterne og udtynding af almenmedicinsk faglighed blandt lægerne,” siger formanden, der glæder sig over en stærk bestyrelse og et engageret repræsentantskab i DSAM.

"Jeg oplever stor entusiasme for vores fag og en aktiv bestyrelse samt repræsentantskab, og jeg glæder mig til at tage fat på opgaverne i næste formandsperiode,” slutter han.

Der er formandsvalg hvert andet år i DSAM.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk