Er der gået inflation i sygdom og diagnoser?

Kan man i grunden være sund, rask, velbefindende, normal eller ...?

24. marts 2020 kl. 16-20 holder Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode (DSMFEM) i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) et videnskabeligt møde på Panum Instituttet i København.

‘Sygdom er hver mands herre’ – og kan således tjene som undskyldning for ikke at komme til en kusines fødselsdag eller ikke at komme på arbejde i morgen. Sygdom er jo også en adgangsbillet til sundhedsvæsenet og mange andre offentlige ydelser.

Hvad er det, som afgør, om noget er en sygdom eller ej? Hvem bestemmer?

Vi har inviteret fem oplægsholdere, med forskellige konkrete emner og tilgang til spørgsmålene:

  • Klemens Kappel, professor, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet
  • Ezio Di Nucci, professor i bioetik, Københavns Universitet
  • Anders Petersen, lektor, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Aalborg Universitet
  • Janne Rothmar Herrmann, professor MSO, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
  • Anders Beich, praktiserende læge, fmd. for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op. Mødet foregår i Nielsine Nielsen auditorium i Mærsk Tårnet, Panum Instituttet.


FAQta-ark om urinvejsinfektioner i offentlig høring

DSAM har udarbejdet et FAQta-ark om urinvejsinfektioner i almen praksis, der er tænkt som støtteredskab for den praktiserende læge i konsultationen.

Urinvejsinfektion er en hyppig infektion, som for langt de flestes vedkommende behandles i almen praksis. FAQta-arket giver et kort oprids af den nyeste viden på området samt de mest opdaterede anbefalinger for udredning og behandling af urinvejsinfektioner.

Du finder FAQta-arket og øvrigt høringsmateriale her.

Høringssvar skal sendes til DSAM på mailadressen dsam@dsam.dk. Høringsfristen er 13. februar 2020. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk