Har du lyst til at bidrage med din faglige viden og kunnen?

DSAM efterlyser praktiserende læger, der har lyst til at repræsentere selskabet i tre forskellige Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) i Sundhedsstyrelsen (SST) og en til et fagudvalg under Medicinrådet.

Vi søger praktiserende læger til at repræsentere DSAM til følgende arbejdsgrupper:

  • NKR for rehabilitering ved multisygdomme (KOL, diabetes, hjerte)
  • NKR for hofteartrose (opdatering)
  • NKR for rehabilitering af patienter med prostatkræft (opdatering)
  • Fagudvalg under Medicinrådet vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme

Det kan være interessant at se, hvordan sådanne NKR bliver til, og det giver en større forståelse for, hvordan NKR-grupperne eller Medicinrådet arbejder. NKR-arbejdsgrupperne mødes ca. fem-seks gange i dagtid i SST i løbet af det næste halve års tid. Møderne honoreres af SST, hvis man har fravær fra praksis (også for transport og forberedelse). Hvis man ikke har deltaget i NKR-arbejdet før, forventes der yderligere et møde i SST, hvor man bliver metodemæssigt ”klædt på”.

Mødefrekvensen i Medicinrådet er lavere.

Vi leder efter praktiserende læger, der først og fremmest har god klinisk forståelse og kan være med til at stille de relevante spørgsmål, set fra almen praksis perspektiv. Det er ikke nødvendigt med højt specialiseret viden, men interesse for området er selvfølgelig vigtigt. Desværre har vi ikke mulighed for at sende jer, der endnu ikke har en afsluttet hoveduddannelse, da det er et krav, at man skal være speciallæge i almen medicin.

Send os et par ord om, hvorfor du gerne vil deltage på mail dsam@dsam.dk senest 18. februar 2020. Du vil herefter få en tilbagemelding fra DSAM’s lægefaglige konsulent Lotte Hvas. Har du spørgsmål, inden du evt. melder dig, er du velkommen til at kontakte os på mail dsam@dsam.dk eller 70707431.


Årsmøde den 2. oktober 2020 i Kolding

SÆT KRYDS i kalenderen den 2. oktober, hvor DSAM afholder Årsmøde i Kolding.

DSAM fejrer samtidig 50-års fødselsdag, så vi har skruet et særligt spændende program sammen til medlemmerne i år. Vi håber, at du har lyst til at deltage i de faglige sessioner samt at fejre dit fagvidenskabelige selskab.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk