Undgå smittespredning i almen praksis

Set fra et fagligt synspunkt vil det være ganske uforsvarligt, hvis smittespredning inden for landets grænser finder sted i almen praksis, uden at vi har gjort, hvad vi kan for at forebygge dette.

DSAM's bestyrelse kommer derfor her med forslag til smittebegrænsning i almen praksis.

Samtidig har vi opdateret STOP-skiltet til døren


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk