COVID-19-pandemien går nu ind i næste fase, og Danmark kører på nødblus.

Kun de mest nødvendige funktioner opretholdes, herunder almen praksis. Vi laver ikke længere smitteopsporing men behandler de syge.

Regeringen og Sundhedsstyrelsen ønsker, at alle praktiserende læger fortsat går på arbejde, og at vi passer vores patienter. Det samme gælder vores personale.

Det er vigtigt, at vi ikke udsætter vores patienter for smitte, og at vi selv forsøger at holde os raske. Hvis man er syg, skal man blive hjemme.

Derfor er der to vigtige ting:

  1. Vi skal kun se patienter med akut behov for lægehjælp. Ikke-akutte patienter som fx årskontroller udsættes.

  2. Patienter mistænkt for COVID-19 skal ikke møde op i praksis, men håndteres telefonisk jf.flowchart for visitation af patienter med øvre luftvejsinfektioner.

Der kommer ny og uddybende information i løbet af torsdag.

På vegne af PLO og DSAM
Anne Møller, Bo Christensen, Mireille Lacroix, Bolette Friederichsen og Anders Beich


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk