Kære DSAM-medlemmer

Først og fremmest en stor tak til alle jer, der i denne tid yder en ekstraordinær indsats og står i front med hensyn til at afbøde (coronavirus-) epidemiens konsekvenser i Danmark.

Fra selskabets side vil vi løbende forsøge at holde jer orienteret om, hvad der sker. Det handler lige nu om at deltage i udarbejdelsen af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsens Faglige Råd og derefter at formidle substansen til jer. Samtidig stiller vi os til rådighed for pressen og svarer beredvilligt på faglige spørgsmål omkring virussen, hensigtsmæssig borgeradfærd osv. I forbindelse med vores møder i Det Faglige Råd i Sundhedsstyrelsen bringer vi input og spørgsmål, som vi modtager fra jer, videre i det omfang, det er muligt. Vi får aktuelt mange henvendelser både via mail, telefon og andre kanaler. I skal endelig blive ved med at kontakte os og stille spørgsmål. Vi kan ikke svare på alle de henvendelser, vi får – det håber vi på jeres forståelse for – men vi tager alt i betragtning og med videre, hvor det er relevant. Brug gerne sekretariatets mail: dsam@dsam.dk.
 

Tæt samarbejde med PLO
Vi har et godt samarbejde med PLO og koordinerer i sagens natur vores arbejde løbende – nærmest fra time til time. Vi sender også information ud sammen med, og nogle gange gennem, PLO for at sikre, at I ikke modtager to identiske mail fra henholdsvis jeres fagforening og faglige selskab. Dog er der rigtig mange, der er medlem af DSAM, men ikke af PLO, fx uddannelseslæger og andre, der arbejder i almen praksis. Vi vil selvfølgelig også gerne holde de medlemmer opdateret. I kan løbende følge med her:

En del debat foregår også på Facebook. Her kan du overveje at følge med i PLO-Initiativgruppen og PLO-Medlemmernes Debatforum, men vi sørger også for at få informeret gennem DSAM’s facebookside, selv om denne i høj grad også er målrettet befolkningen.

Der er også mange, der er medlem af PLO, men ikke af DSAM. Herfra skal lyde en stærk opfordring til at melde sig ind. Vi har brug for jer – ikke mindst i denne tid. Vi har brug for alles opbakning. Du kan indmelde dig her. Er du i tvivl, om du er medlem, så ring til os på 70707431.
 

DSAM’s pejlemærker
Ikke mindst i denne tid må vi holde fokus på vores pejlemærker.

Pejlemærke 3: Vi giver mest til dem, som har størst behovDer kan være sårbare patienter, der har brug for opfølgning – også noget, der ikke har med coronavirus at gøre. Med reference til vores pejlemærker kan det også sagtens vise sig, at der i fremtiden bliver større forståelse for pejlemærke 2: Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske. Netop i denne tid, hvor der er fokus på, at det er de mest syge, der kommer til og bliver prioriteret, og at de raske må vente.

Pas godt på jer selv i den kommende tid. Vi lover fra formandskabet og DSAM's taskforce' side at gøre alt, hvad vi kan, for at afklare og undersøge det, der kan gøre hverdagen og den kommende tid så overskuelig og enkel som muligt.
 

Med venlig hilsen

DSAM's corona-taskforce:
Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, lægefaglig konsulent og medlem af bestyrelsen
Louise Hørslev, sekretariatschef

 

PS: Vi har tidligere omtalt et arrangement den 24. marts 2020, der skulle være afholdt af Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode (DSMFEM) i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) på Panum Instituttet. For en god ordens skyld orienterer vi om, at dette er aflyst. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk