Notat erstatter gul-grøn-listen

DSAM har tidligere udgivet en gul-grøn-liste med forslag til prioritering af opgaverne i almen praksis for at begrænse smittespredning. Med henvisning til de seneste notater fra Sundhedsstyrelsen om omstilling og gradvis øget aktivitet mener vi imidlertid ikke, at det giver mening at opretholde gul-grøn-listen. I stedet har vi udarbejdet et notat med en overordnet kommentar til, hvordan arbejdet i almen praksis kan varetages under hensyntagen til de gældende vejledninger. 

Vi arbejder fortsat med evidens i spørgsmålet om værnemidler og har en dialog med myndighederne omkring dette. Vi informerer ud i et nyhedsbrev, så snart det er muligt.

Se notatet her

Idekatalog til opfølgning af sårbare patienter

I en tid med landsdækkende restriktioner, som har betydning for dagligdagen, kan nogle af vores patienter være mere sårbare end normalt. Sårbarhed er et mangefacetteret begreb, som i den aktuelle situation kan bruges til at beskrive risikopatienter, men også til at beskrive den situation, den enkelte står i. Det kan skyldes isolationen fra mange af de faste sociale aktiviteter og relationer og angsten for, hvad den aktuelle situation må bringe. 

På den baggrund har en gruppe engagerede medlemmer udarbejdet et idekatalog med forslag til, hvordan de enkelte klinikker kan skabe overblik over de mest sårbare patienter, så der kan ydes indsats efter behov.

Se kataloget her

Idekatalog til tutorer og uddannelseslæger i almen praksis – opdateret

For et par uger siden udgav DSAM et Idekatalog til tutorer og uddannelseslæger i almen praksis i tider med ændret patientflow. Samtidig bad vi vores medlemmer komme med yderligere forslag med henblik på at opdatere kataloget, som nu foreligger i en version 2. Her er der bl.a. kommet forslag med om, hvordan man kan træne konsultationsprocessen.

Se det opdaterede katalog her

På vegne af DSAM's corona-taskforce:
Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk