Gul-grøn-listen

DSAM udsender hermed opdateret gul-grøn-liste, som vi har vendt med Sundhedsstyrelsen. Listen består af en forside med generelle gode råd omkring hygiejne og minimering af smitterisiko generelt. Side to er en forkortet udgave af gul-grøn listen. Det er fortsat vigtigt at pointere, at det er en individuel vurdering, hvilke undersøgelser man vil tilbyde ved fremmøde og i telefon/over video. Vi har i denne udgave pointeret, at det ved 2. og 3. svangreundersøglse er vigtigt ikke at overse tegn på alvorlig sygdom incl. præeklampsi. Der bør derfor spørges til, om den gravide dagligt mærker liv, og der bør foretages parakliniske målinger (blodtryk, SF-mål, urinprøve) og undersøges for ødemer m.m. 

se den opdaterede gul-grøn-liste her

Lungefunktionsundersøgelser

DSAM’s corona-taskforce har som lovet drøftet forholdsregler omkring LFU med Sundhedsstyrelsen, og der er enighed om, at:

LFU er aerosoldannende (kan f.eks. udløse hoste med aerosoler ud i lokalet). Der skal derfor tages forholdsregler i forhold til afstand, da undersøgelsen kan udgøre en særlig risiko, jf. den generelle retningslinje for håndtering af COVID-19 side 9. Man kan også i almen praksis vælge kun at udføre LFU på de patienter, der har haft en negativ COVID-test indenfor de(t) seneste 1-2 døgn.

 

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk