I DSAM´s corona-taskforce har vi læst de nyeste udgivelser fra Sundhedsstyrelsen igennem og har uddraget essensen af de forskellige dokumenter. Vi er klar over, at PLO også har sendt noget ud - DSAM´s bidrag skal ses som et supplement til dette. Vi håber, at det er en hjælp i jeres arbejde på trods af, at der er meget information at forholde sig til.

Se kort DSAM-notat der indeholder nogle kommentarer til de nyeste ændringer i den overordnede retningslinje for håndtering af COVID-19 i Sundhedsvæsenet

Se SST’s retningslinje her


Personer med øget risiko

I begyndelsen af denne uge blev også en rapport og et notat om håndtering af personer med øget risiko offentliggjort. Vi har samlet den viden fra rapporten og notatet, som vi mener har størst betydning for arbejdet i almen praksis. Bemærk, at det fortsat er ubesvaret, hvordan vi skal håndtere dem, der pga. øget risiko og manglende mulighed for omplacering, ikke bør gå på arbejde.

Se DSAM-notatet her

Se SST’s anbefaling her


Genoplivning på plejehjem

Der er også udgivet et notat om genoplivning på plejehjem, som vi har uddraget essensen af.

Se DSAM-notatet her

Se SST’s anbefaling her


Opdatering af ”Nyt om medicin og COVID-19” – information til praktiserende læger

Hjemmesiden ”Nyt om medicin og COVID-19” er per 27. april opdateret med en omtale af gabapentin under rubrikken ”Lægemiddelbehandling mistænkt for at påvirke et COVID-19 forløb negativt”. Det gælder for gabapentin, som for de øvrige midler på listen, at der ikke er videnskabeligt belæg for at seponere behandlingen.

Hjemmesiden er desuden opdateret med omtale af flere lægemiddelstoffer, der afprøves som mulig behandling ved COVID-19.

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk