Primære symptomer ved COVID-19-sygdom ud over symptomer fra luftvejene

Vi har i DSAM's corona-taskforce med støtte fra Eskild Johansen, som er almenmedicinsk uddannelseslæge i Region Nordjylland, lavet et litteraturstudie samt et survey blandt praktiserende læger for at undersøge, hvilke symptomer der ses i den tidlige fase af COVID-sygdom med fokus på symptomer, som ikke stammer fra luftvejene.

Her formidler vi konklusionen af studiet, og vi forventer at opdatere og publicere hele studiet på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at resultaterne her omhandler symptomer fra andre organsystemer end luftvejene, som kan være primære symptomer hos patienter, der senere viser sig at være COVID-positive.

Se konklusionen her

Smitterisiko ved sygebesøg

DSAM's corona-taskforce har fået en række henvendelser fra medlemmer omkring smitterisiko ved sygebesøg. 

Vi har på baggrund af den eksisterende viden forsøgt at formulere forslag til håndtering af besøg fra almen praksis. 

Se forslaget her

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk