Statusartikel om forebyggelse af smitte med COVID-19 i almen praksis

DSAM’s corona-taskforce har arbejdet på at indsamle tilgængelig viden omkring effekt af åndedrætsværn. På den baggrund er der udarbejdet en artikel, der samler viden om forebyggelse af smitte med COVID-19 set fra almen praksis. Artiklen kommer omkring asymptomatisk/præsymptomatisk smitte, almen praksis som potentielt smittested og evidensen, der kan understøtte beslutninger om brug af åndedrætsværn til forebyggelse af smitte med dråber og dråbekerner.

Hovedbudskabet er, at filter (maske eller mundbind er ligeværdige) på udåndingen er eksperimentelt dokumenteret at kunne bremse coronavirus effektivt. Filter på indåndingen kan ikke vises at være god beskyttelse uden for en epidemiafdeling, og effekt af ansigtsvisir undersøges i litteraturen som add-on, altså ekstraudstyr til åndedrætsværn, og de er ikke undersøgt som erstatning for maske eller mundbind.

Læs artiklen her

Find inspiration til organisering af lungefunktionsundersøgelser

DSAM’s corona-taskforce har oprettet en idebank med bud fra medlemmerne på, hvordan de organiserer lungefunktionsundersøgelser (LFU) i almen praksis.


Lyt og læs om DSAM’s corona-taskforce' oplevelser de seneste måneder

Da statsministeren lukkede landet ned den 11. marts, trådte DSAM hurtigt i karakter og oprettede en “corona-taskforce”, der skulle håndtere henvendelser fra medierne og information til landets praktiserende læger, samtidig med at medlemmerne af taskforcen selv skulle holde sig opdaterede på retningslinjer, der ændrede sig kostant.


På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef

 

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk