Efterårets regionale valgmøder er ved at tage form, og sædvanen tro arrangeres spændende debatter og oplæg sammen med den mere formelle del om valget. Alle medlemmer kan frit og gratis deltage i alle møder. Lad dig inspirere her, læs mere på siderne under dsam.dk/valg, og tilmeld dig møderne på dsam.NemTilmeld.dk.


DSAM Nordjylland – 24. august 2020

Genoplivning og behandlingsniveau – jura, etik og lægefaglighed

Den sidste tid bør ikke være fyldt med bekymring og usikkerhed om behandling og fravalg af samme. Der er i stigende grad fokus på at få taget stilling til, hvilke ønsker man har til dette. Særligt når man er multimorbid, og når man skifter mellem sektorerne, har der vist sig sommetider at opstå problemer. Dette emne søger vi at belyse for at undgå de uhensigtsmæssige situationer, det kan give for patienten, de pårørende og den praktiserende læge. Til at hjælpe med dette har vi bl.a. inviteret læge Morten Orth, præst Knud Erik Nielsen samt læge Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder i STPS.

Se mere her

DSAM Sjælland – 25. august 2020

Rundvisninger i kvalitet og kunst

Vi starter med en rundvisning i Bjørn Nørgårds skitser til Dronningens gobeliner på KØS – Museum for kunst i det offentlige rum – i Køge. Derefter får vi rundvisning i den ny vidensbank for kvalitetsudviklingsprojekter, som forventes at gå i luften i efteråret 2020, og en uformel snak om, hvordan vi kan bruge vidensbanken i vores daglige arbejde.

Se mere her

DSAM Hovedstaden – 27. august 2020

Coronapandemien – hvilken betydning har og vil den få for faget?

I almen praksis har vi været vant til åbne døre og sind i forhold til håndtering af patientens henvendelsesproblemstillinger, som vi gerne er med til at løse – som oftest ved møde i konsultationen. Under coronapandemien har vi været nødt til at lukke dørene for at undgå face to face-kontakt og henvise i større grad, end vi er vant til. Der er udviklet andre kommunikative værktøjer som video- og telefonkonsultationer, ligesom vores ydernumre er blevet anvendt af andre til at bestille blodprøver på uklar indikation. Vi har også været udfordret i forhold til vores rolle som uddannelsessted for yngre læger. Hvad har det betydet for faget, patientkontakten og den daglige drift? På mødet vil der være korte oplæg og diskussion.

Se mere her

DSAM Midtjylland – 1. september 2020

DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge

Vi skal bl.a. høre om fagets udvikling, lægens syn på sin rolle, forskelle og ligheder på dengang og nu. Der vil være oplæg fra Peder Olesgaard, som igennem mange år var praktiserende læge i Grenå og tidligere formand for DSAM, samt fra en nynedsat kollega. Herefter fælles refleksion og drøftelse.

Se mere her

DSAM Syddanmark – 25. august 2020

Også i Syddanmark holdes der kombineret valg- og debatmøde den 25. august. Programmet er dog ikke offentliggjort endnu, men som for de øvrige regioner vil der blive orienteret om mødet i regionale nyhedsbreve samt på regionens side på dsam.dk/valg.

Se mere her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk