Influenzavaccination 2020 – kan beredskabet i forhold til anafylaksi tilpasses epidemien?

På baggrund af corona-epidemien har myndighederne intensiveret indsatsen for at få vaccineret så mange som muligt i risikogrupperne mod influenza. Målgruppen for influenzavaccination er for flertallet identisk med gruppen, der er i øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19.

DSAM's corona-taskforce har fået mange henvendelser fra medlemmerne i forbindelse med forholdsregler omkring influenzavaccination, anafylaksiberedskab og smitterisiko ved ophold i klinikken. Vi har derfor indhentet viden og bedt om myndighedsudmelding omkring anafylaksiberedskab og observation efter influenzavaccination i almen praksis.

Anafylaktisk reaktion er en alvorlig, livstruende tilstand, som skal behandles rettidigt. På den anden side bør influenzavaccination ikke medføre, at borgere udsættes for potentiel smitte med coronavirus.

Traditionelt har mange praktiserende læger rådet deres patienter til at blive 15-20 minutter i klinikkens venteværelse efter en vaccination som del af et beredskab over for anafylaksi (1). I en del lægehuse kan dette være vanskeligt, når en del af forebyggelsen mod ny coronavirus er at minimere antal personer og opholdstid i venteværelser.

Risiko for anafylaksi og myndighedsudmelding:

På Medicin.dk anføres, at anafylaktiske reaktioner generelt forekommer hos færre end én ud af en million vaccinerede (1). SSI anfører uden referencer, at 80-95% af anafylaksi forekommer indenfor 15-30 minutter efter injektion (2). I et stort multicenterstudie fra USA (3) på 25,2 mio. givne vacciner fandt man en forekomst af anafylaksi på 1,35 pr. million (dvs. 0,00135 promille). Man fandt dog samtidig, at lidt mere end 3 ud af 4 tilfælde debuterede senere end 30 minutter efter vaccinen, langt de fleste inden for 4 timer. Det svarer til, at 3 mio. ny-vaccinerede skal vente i 30 minutter, for at man vil kunne observere et enkelt tilfælde i klinikken, mens 3 yderligere blandt de 3 mio. vil få anafylaksi efter at have forladt klinikken.

Derfor har DSAM spurgt forskellige myndigheder, som henviser til SST (Sundhedsstyrelsen), om, hvilken evidens de hidtil gældende anbefalinger bygger på og om hvilket beredskab, der anses for nødvendigt under en corona-epidemi. Desværre svarer de kun på det sidste. Deres svar er i resumé:

SST har svaret, at de har gennemgået produktresumeer på de aktuelle vacciner, og ”det er generelt Sundhedsstyrelsens faglige anbefaling, at personer, der vaccineres, observeres 10-15 minutter efter administration af vaccinationen. Dette gælder således også ved vaccination for influenza. Denne faglige vurdering er ikke ændret i forbindelse med den aktuelle COVID-19 epidemi i Danmark.” (4)

Forslag til praktisk håndtering:

DSAM foreslår på den baggrund, at alle patienter, der møder op i lægehuset mhp. vaccination

  1. bærer mundbind ved ankomst til klinikken og indskærpes hygiejnereglerne.

  2. informeres om de sjældne anafylaksi-symptomer, som kan opstå med en forekomst på ca. 0,001 promille (og tidsmæssigt næsten altid indenfor de første timer efter injektionstidspunktet).

  3. opfordres til at opholde sig så tæt på klinikken som muligt og i selskab med nogen i mindst 10 minutter efter injektionstidspunktet (f.eks. udenfor lægehuset eller i bil på p-plads om muligt – nævnes i mail fra SST til DSAM som muligheder).

  4. indskærpes at tilkalde klinikpersonale ved anafylaksi-symptomer indenfor de første 10 minutter efter vaccinationen og informeres om at kontakte lægevagt/1813 eller 112 ved symptomer, der opstår senere i forløbet. 

1) https://pro.medicin.dk/laegemiddelgrupper/grupper/211080

2) https://www.ssi.dk/vaccinationer/bivirkninger-og-allergi/allergi-og-vaccination

3) McNeil MM, Weintraub ES, Duffy J, et al. Risk of anaphylaxis after vaccination in children and  adults. J Allergy Clin Immunol. 2016;137(3):868-878. doi:10.1016/j.jaci.2015.07.048

4) Brev fra SST

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk