Mød DSAM's nye bestyrelse

Se hele bestyrelsen inkl. observatører og suppleanter her

Du finder også kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer og kan se, hvilke ordførerskaber de har.

På billedet ses hele den valgte bestyrelse.

Fra venstre mod højre (startende bagfra) er det:

  • Lise Dyhr, Ulighed i Sundhed/PAM, Region Hovedstaden
  • Roar Maagaard, Internationalt, Region Midtjylland
  • Jesper Bossel Holst Christensen, formand for DSAM’s FYAM-udvalg
  • Anne Christina Kjerulff, Region Hovedstaden, Kvalitet, valgt af repræsentantskabet
  • Anne Møller, Forskning, Region Sjælland
  • Lasse Karlsen Eck, Rekruttering, FYAM-medlem
  • Daniel Kaminski Rotenberg, Medicinområdet, Region Syddanmark
  • Anders Beich, formand, It og data, valgt af repræsentantskabet
  • Bolette Friderichsen, næstformand, Uddannelse og rekruttering, Region Nordjylland

Formandens beretning


I forbindelse med det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde blev også formandens beretning fremlagt. Her kan du læse, hvordan selskabet har håndteret de sundhedsfaglige problemstillinger under coronakrisen, hvilken fremtidige udfordringer faget står overfor, og hvad selskabet i øvrigt har beskæftiget sig med i det seneste år.

Anders Beich, skriver bl.a.om dømmekraft, som er en fagets vigtigste ingredienser:

”Patientens tillid til vores dømmekraft er altafgørende for vores succes som læger og for patientens tryghed. Det er vores solide dømmekraft, som patienterne efterspørger og har gjort altid. Vi SKAL derfor være flere læger til flere opgaver. Man kan ikke opskalere kapaciteten i almen praksis ved ukritisk at sætte yngre læger, sygeplejersker og andre fagligheder i spil som ”erstatningslæger”, som det sker i nogle tilfælde for at afhjælpe lægemangel. Det er ikke almen medicin længere, medmindre man arbejder meget tæt sammen i små teams om patienten.”

Læs formandens beretning her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk