Akuthåndbog og Telefonsvisitationsguide er sendt i offentlig høring

Alle kapitler i Akuthåndbogen og Telefonvisitationsguiden er blevet grundigt gennemgået og rettet til. Er du eller dit personale brugere af de elektroniske vejledninger, og har I interesse i at kommentere, så er der mulighed for at sende høringssvar til dsam@dsam.dk senest den 16. december 2020.

Akuthåndbogen
Akuthåndbogen er et redskab til jeres visitation i dag- som i vagttid. Triagen er som i den tidligere version inddelt i kategorier med farverne rød, gul og grøn, som indikerer, hvad der skal ske. Der er kommet en ny grøn kategori for patienter, der skal ses inden for 24 timer.

Aktuelt ligger Akuthåndbogen fra 2010 på denne side. Da siden har en velfungerende søgefunktion, bliver den blot opdateret, når kommentarer fra høringsprocessen er indarbejdet.

Telefonvisitation.dk
Telefonvisitation.dk er et redskab for dit praksispersonale, som visiterer i dagtid. De ovenfor nævnte ændringer i Akuthåndbogen vil også blive gennemført på denne side.

Du finder udkast til vejledningerne og øvrigt høringsmateriale her

Vidensbanken er på vej

DSAM kan snart præsentere Vidensbanken, der samler kvalitetsprojekter i en landsdækkende database til glæde og gavn for alle praktiserende læger.

Vidensbanken skal hjælpe med kvalitetsudvikling i almen praksis, og den skal fungere som opslagsværk for læger, der kan hente inspiration til kvalitetsprojekter, søge viden om særlige emner og bidrage med egne projekter.

Hvis du har et projekt, der på en eller anden måde kan bidrage til kvalitetsudvikling i almen praksis, og som du gerne vil dele med vidensbanken, kan du sende projektet til vidensbank@dsam.dk. Din beskrivelse skal gerne indeholde følgende punkter: 

  • Projekttitel 
  • Projektansvarlige
  • Kontaktperson inkl. e-mail (e-mail offentliggøres ikke)
  • Tidspunkt for projektets start og slut
  • Formål 
  • Metode 
  • Resultater 
  • Evaluering 
  • Økonomi 

Practicus podcast om DSAM's Talentpris

DSAM's Talentpris 2020 gik til speciallæge Kasper Lorenz Johansen, bl.a. for hans arbejde med at promovere praktiserende læger og deres rolle overfor patienter og i samfundet.

Kasper deltager i seneste Practicus podcast, hvor han fortæller om, hvorfor han valgte at blive praktiserende læge, og hvorfor han synes, at det er så vigtigt, at vi reklamerer for specialet ude i samfundet og ikke kun internt.

Lyt til Practicus podcast her

Læs Practicus artikel her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk