Virkning, effekt og bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Moderna® (mRNA-1273)

Vi er nu i den situation, at vi fra i morgen har to tilgængelige mRNA-baserede vacciner mod COVID-19 til rådighed i Danmark, ComiRNAty fra Pfizer/BioNTech og ModeRNA’s vaccine. Desværre ikke i så højt antal, som vi kunne ønske os. Der berettes om højt tillid i Danmark til vaccinen (højest i Europa) og en rigtig pæn tilslutningsrate foreløbig. Vi har vist, at vi kan rykke på organiseringen, så det er forsyningen, der er achilleshælen, når det gælder om at få vaccineret alle de 50+ årige, som udgør 90 % af dem, der indlægges pga. COVID-19.

De to vacciner ligner hinanden i effektivitet og sikkerhedsprofil. Dvs. de er begge højeffektive (94-95 %) efter 2 doser i.m. og meget sikre. De rapporterede gener og ubehag (smerter lokalt, træthed, hovedpine, kulderystelser og let feber, muskelsmerter, ledsmerter) er ret hyppige efter anden dosis især. Typisk varighed af disse reaktive harmløse bivirkninger er 1-2 dage med flere bivirkninger hos yngre end hos ældre.

Håndteringen af de to vacciner er lidt forskellig. Det anbefalede interval mellem vaccination er for Comirnaty 3 uger (maks. 42 dage), mens det er 4 uger for Moderna (maks. 43 dage). Opbevaringen af Moderna kan foregå ved færre frostgrader (-25 ⁰C til -15 ⁰C), og den kan holde sig i op til 30 dage ved almindelig køleskabstemperatur, når den er tøet op, hvilket åbner nye perspektiver for den større udrulning. Modernavaccinen er færdigopblandet og skal bare trækkes op.

DSAM har på baggrund af det publicerede effektstudie, Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 og produktresumeet for Moderna lavet et FAQta-ark, der gælder Moderna-vaccinen.

Se FAQta-arket her


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk