DSAM har ikke haft indflydelse på ændringen af vaccinationsplanen

DSAM har sammen med PLO været inviteret til en række møder i Sundhedsstyrelsen for at finde løsninger på afgrænsning af borgere/patienter i risikogrupper, der skulle tages hensyn til i den oprindelige corona-vaccinationskalender.

Kalenderens bærende princip er: de ældste har højest risiko for alvorligt forløb af COVID-19 og skal vaccineres først. Sundhedsstyrelsen havde så valgt at operere med to grupper, som skulle prioriteres foran i ”alderskøen": Borgere i særligt øget risiko (gruppe 5 – betydeligt syge og immunsvækkede patienter med høj risiko for alvorligt forløb, primært sygehuspatienter) og patienter i øget risiko (gruppe 10 – borgere med visse kroniske lidelser af nogen betydning, primært patienter hos egen læge).

Vi har advokeret for, at gruppe 5 måtte være en åben dispensationsmulighed for nytilkomne, f.eks. sjældne brugere af sundhedsvæsen og patienter, der undervejs bliver mere syge eller kommer i behandling med svært immundæmpende medicin  (f.eks. transplanterede og visse typer kemoterapi).

DSAM har på disse møder primært bidraget med en forklaring, der kunne anvendes i primærsektoren til lægens kliniske skøn af, om nogle borgere med forløb hos egen læge befandt sig i ”særligt øget risiko” (gruppe 5). Det skulle gøre det så klart som muligt, at kun de sygeste/mest immunsvækkede skulle med i denne gruppe.

DSAM har desuden på pilotniveau arbejdet med at udvikle en datastyret indkredsning af gruppe 10-patienter, som suppleret med et lægeligt skøn ville kunne udpege gruppen.

Vi kan nu konstatere, at gruppe 10 er opløst og gruppe 5 de facto er lukket ned. Det sker primært af pragmatiske, logistiske og praktiske udrulningshensyn. Vi har ingen indflydelse haft i forhold til disse beslutninger, som ikke hviler på vores sundhedsfaglige rådgivning.

 
Med venlig hilsen
DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk