Hvordan er det for ældre at miste deres partner?

 • Omstændighederne omkring partnerens død, mentalt og fysisk helbred, sociale relationer og praktiske forhold er vigtige for, hvordan det opleves at blive alene.
   
 • Ældre, der var syge, blev mere påvirket psykisk af at miste deres partner end raske ældre.
   
 • Ovennævnte forskel skyldtes primært at de syge ældre ikke kunne deltage i aktiviteter og sociale relationer i samme grad som de raske.
Læs artiklen her

’Tid-samme-dag’ og sammenhæng med brugen af primære sundhedsydelser – et kohortestudie

 • Konceptet ’tid-samme-dag’ er indført for at forbedre adgangen til almen praksis.
   
 • Dette kohortestudie er det første, der har undersøgt, hvordan konceptet påvirker brugen af egen læge og af lægevagten.
   
 • Studiet viser ingen signifikante forskelle i brugen af primære sundhedsydelser efter implementering af ’tid-samme-dag’, men der synes at være en tendens til lidt flere konsultationer hos egen læge og færre kontakter til lægevagten.
Læs artiklen her

Medicinoptimering i almen praksis – et kvalitativt studie af implementeringsprocesser

 • Faglige værdier, tid og økonomi er centrale for lægers beslutning om at arbejde med medicinoptimering.
   
 • Arbejdet sker via den enkelte læge eller via samarbejde i praksisteamet.
   
 • Konkurrerende opgaver og patientfaktorer udfordrer processen med medicinoptimering.
   
 • En positiv dialog om medicinændringer kan fremmes ved at inddrage patientens perspektiver og præferencer.
   
 • Fremtidige indsatser bør indeholde mulighed for erfaringsudveksling mellem praksis, opkvalificering af praksispersonale og målrettet information til patienterne.
Læs artiklen her

Nyudviklet metode til at måle effekten af undervisning i patientcentreret almen medicin

 • Vi har udviklet en ny metode til at måle effekten af kursus i almen medicin, hvor studenterne ser en simuleret patientvideo fra praksis og diskuterer indholdet.
   
 • Effekten af undervisningen rapporteres som ændringerne i studenternes evne til at identificere patientcentrerede elementer på baggrund af besvarelse af et spørgeskema.
   
 • I undersøgelsen fandt vi, at der især var effekt på ”aftalen om konsultationen” og det at lave et resume i konsultationen.
Læs artiklen her

Uspecifikke symptomer, der kunne være kræft: Forskellige organiseringer af udredning i Danmark

 • Dette studie viser, at kræftpakken for uspecifikke symptomer er blevet implementeret med store variationer både på tværs og indenfor regionerne i Danmark.
    
 • Praktiserende læger møder forskellige krav til deres indledende udredning, når de henviser til kræftpakken for uspecifikke symptomer.
    
 • Kvalitetskriterier er nødvendige for at måle, evaluere og forbedre udredningsforløbet for denne patientgruppe.
Læs artiklen her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk