Der er for nylig kommet nye anbefalinger og udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen. Vi har highligtet det vigtigste med betydning for almen praksis her.


Anbefalinger/privilegier for vaccinerede

Når man er færdigvaccineret OG er symptomfri:

  • behøver man ikke længere at selvisolere sig, hvis man bliver nær kontakt,men man skal stadig testes dag 4 og 6 (vi undgår altså hjemsendelse af læger og personale)
  • kan man igen afvikle relevant undervisning, møder og mindre konferencer i regi af almindelig drift
     
  • kan man deltage i alt sit almindelige arbejde, uanset om man selv er i øget risiko, dog ikke i pleje af mennesker med aktiv/mistænkt COVID-19. 

Der er endnu ingen ændring i anbefalingerne om rutinemæssig podning i områder med udbredt smittespredning eller af retningslinierne omkring brug af værnemidler.

SST's anbefalinger for vaccinerede personer

Senfølger – opdaterede anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne til organisering af håndtering af senfølger efter COVID-19. For almen praksis præciseres det, at vi skal vurdere patienter med langvarige symptomer (4-12 ugers varighed) eller med senfølger (>12 ugers varighed) i forhold til behov for eventuel rådgivning, behandling og/eller viderehenvisning. Dette gælder, uanset om de har været indlagt eller har haft et mildt forløb. I en litteraturgennemgang findes mange forskellige symptomer efter COVID-sygdom, men egentlig evidens betegnes som ”særdeles sparsom”.

Det understreges, at tidligere sygdomsbilleder skal tages i betragtning, så COVID-sygdom ikke bliver en anledning til udredning, behandling eller henvisning – snarere end en årsag. Nogen nem opgave bliver det ikke, så længe vi har at gøre med et ikke-veldefineret syndrom i en sensibiliseret befolkning.

De fleste med langvarige symptomer kan håndteres i almen praksis. Patienter med organspecifikke symptomer kan henvises til speciallægepraksis eller sygehusspeciale. Evt. kan henvises til kommunale rehabiliteringstilbud mens dem med komplekst billede af senfølger (>12 uger) og betydelig funktionspåvirkning henvises til senfølgeklinikker. Se link på dsam.dk/corona til de regionale klinikker. 

DSAM foreslår at bruge udtrykket "eftervirkninger af COVID-sygdom" fremfor "senfølger" i dialogen med patienten. Det første signalerer noget forbigående, der kommer, efter krisen er overstået, og som ikke er farligt eller kronisk. Det andet sender associationer til kræft-senfølger eller diabetes-senfølger, som er livslange skader. 

SST's anbefalinger vedr. senfølger efter COVID-19

Ændring af vaccinationsgrupperne

Skærpede krav til gruppe 5 og 6 og ændring af gruppe 10, 11 og 12 med prioritering efter alder.

Sundhedsstyrelsen har fra den 17. marts 2021 ændret vaccinationsgrupperne og sløjfet gruppe 10, så der nu primært vaccineres efter alder, hvis man ikke tilhører gruppe 4, 5 eller 6.

Det vil dog være muligt for sygehuslæger at henvise patienter <65 år, der bliver alvorligt syge og ikke tidligere har tilhørt gruppe 5, til vaccine før deres aldersgruppe. 

Det vil også være muligt (i sjældne tilfælde), at praktiserende læger vil kunne henvise patienter, der på grund af forværring/nye sygdomme vurderes at tilhøre gruppe 5. Det vil dog kun handle om meget få tilfælde, og der vil være en regional visitation af vaccinationshenvisningen fra almen praksis. 

Se mere:


AstraZeneca-vaccinen udskudt yderligere tre uger

Der er mange ubesvarede spørgsmål. Danmark var først til at sætte vaccinen på pause, og Sundhedsstyrelsen har besluttet at bruge unikke danske muligheder (pågående studier og registre) for at undersøge de mulige alvorlige, men uhyre sjældne bivirkninger nøjere, inden de frigiver eller tager vaccinen ud af programmet.

Der er indført et særligt forsigtighedsprincip efter pauseringen i forhold til  injektionsteknik, hvor man nu specifikt anbefaler aspiration ved coronavaccination i det hele taget. Der kan blive tale om andre forsigtighedsprincipper (f.eks. andre målgrupper), hvis den tages i brug igen.

Sundhedsstyrelsen lægger op til, at man kan takke nej til vaccination, hvis man bliver den tilbudt, og at man så senere vil blive tilbudt vaccine igen, uden at man kan vide, præcis hvilken eller hvornår det så bliver.

Sundhedsstyrelsen er helt bevidst om, at der skal findes en løsning for dem, der har fået første dosis af AstraZenecas vaccine allerede, i fald den tages ud af programmet i Danmark.

SST-notat om de faglige overvejelser bag fortsat pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca®

Vi ønsker alle en rigtig god påske.

 

De bedste hilsner
DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk