Ny lægefaglig konsulent i DSAM

Et enigt samtaleudvalg har valgt at ansætte Anne Møller i stillingen som lægefaglig konsulent med ansvar for selskabets udpegninger og høringer. Hun overtager stillingen fra Lotte Hvas, der stopper i DSAM til efteråret.

Anne er i dag bestyrelsesmedlem i DSAM og formand for DSAM Sjælland. Hun tiltræder officielt i stillingen senere på året og vil i den forbindelse fratræde sine politiske poster. Anne kender DSAM indgående i kraft af sine politiske poster og som medlem af DSAM's corona-taskforce det seneste år. Hun har desuden et stort netværk både fra sit kliniske arbejde og fra forskningsverdenen, hvilket er et stort aktiv for stillingen.

Vi glæder os meget til at byde Anne velkommen som en del af sekretariatet.


Practicus Podcast: Dit toneleje kan være afgørende for, om du får klager som læge?

Kommunikationen mellem læge og patient er temaet i seneste udgave af den anmelderroste Practicus Podcast. FYAM-redaktør Jonas Ebert præsenterer historien om en lægekollegas klagesag, som han fik medhold i.

Derudover interviewer Jonas en skuespiller og performancecoach, som giver generelle råd til kommunikationen mellem læge og patient. Vil du vide, hvad der kan være den udløsende faktor for, at en patient sender sin klage afsted?

Lyt til podcasten her

EGPRN online konference

Det europæiske almenmedicinske forskningsnetværk inviterer til online konference med temaet: ‘Closing evidence gaps in general practice/family medicine" fra 30. April til 1. Maj 2021

Se mere om konferencen her

FAQta-ark om hjemmefødsler er sat på hold

DSAM har efter en offentlig høringsrunde besluttet at sætte et igangværende FAQta-ark om hjemmefødsler på hold. Den primære årsag til dette er, at der opstår vanskeligheder og uenigheder, når man skal fortolke evidensen om sikkerhed og kvaliteter ved hjemmefødsler. Især fordi begge dele i betydelig grad afhænger af, hvor mange ressourcer der tildeles området.

Formand for DSAM, Anders Beich, udtaler: ”Vi har afventet overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om organiseringen af fødeområdet meget længe. De er desværre endnu ikke kommet. Vil vi informere om hjemmefødsler i almen praksis, så er det vigtigt, at informationen afspejler, hvordan området ender med at blive prioriteret. Det er også centralt for os i almen praksis at vide, hvad jordemødre og fødselslæger vil informere om, når det gælder hjemmefødsel.” Og han fortsætter: ”Der er i nogle lande påvist betydelige fordele ved hjemmefødsel, men det er vanskeligt at sammenligne os med andre lande, som har forskellige måder at organisere svangreomsorgen på.”  

Anders Beich uddyber: ”Hjemmefødselsområdet er et mere kontroversielt område, end vi havde forestillet os. Evidens er forskningsresultater, der er samlet og fortolket. Og forskningen vedr. alvorlige komplikationer, som jo er et kernespørgsmål, fortolkes ikke overraskende lidt forskelligt, afhængigt af hvilken kontekst læger og andre fagpersoner arbejder i. Uagtet det store arbejde, der er lagt i DSAM’s projekt fra arbejdsgruppens side, så ønsker vi ikke, at de kommende mødre skal havne i en fortolkningskontrovers, hvis det kan undgås. Det letter næppe deres beslutning om fødested og vil i den sidste ende føre til øget usikkerhed.”

Den oprindelige idé var, at de praktiserende læger skulle have opdateret information om hjemmefødsler til rådighed, når de ved den første graviditetsundersøgelse i almen praksis bliver spurgt til råds om evt. hjemmefødsel. Arbejdet blev igangsat kort før det blev annonceret, at der skulle laves nye anbefalinger for hele svangreomsorgen. DSAM vil tilbyde at deltage, hvis der bliver en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der skal udarbejde informationsmateriale til de gravide på baggrund af de nye kommende anbefalinger.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk