Husk, at der er formandsvalg i år

Valg i DSAM under forberedelse

DSAM’s sekretariat og regionsbestyrelser er i gang med at forberede valget i efteråret, og datoerne for valgmøder er nu fastlagt. Har du lyst til at høre om det faglige arbejde i din regionsbestyrelse, eller kunne du tænke dig at stille op som kandidat til valget, så har du mulighed for at få mere information på valgmødet. Der vil også løbende komme information om valget i Practicus og i nyhedsbreve.

Der kommer regionale nyhedsbreve med invitation til valgmøderne, når vi er tættere på. Valgmøderne krydres sædvanligvis med et aktuelt oplæg eller en spændende debat.

Datoer for valgmøderne

16. august i Region Sjælland 
23. august i Region Nordjylland
25. august i Region Midtjylland
31. august i Region Syddanmark
31. august i Region Hovedstaden 

Selve valghandlingen

Valget foregår elektronisk i perioden 8. september kl. 6.00 til 15. september kl. 12.00.

Sæt kryds i din kalender allerede nu!

Du kan evt. læse mere om valget og arbejdet i DSAM på vores valgside.


DSAM’s opdaterede akuthåndbog giver dig hurtigt overblik

Der er netop udkommet en opdateret version af DSAM’s Akuthåndbog. Håndbogen er til læger og giver et hurtigt overblik over akutte symptomer og hjælp til relevant visitation og akut behandling. Den er elektronisk og kan findes på DSAM’s hjemmeside under fanen “Vejledninger”.

Formålet med Akuthåndbogen er, at du hurtigt bliver ledt hen til en beslutning, om der skal ringes 112, om patienten skal indlægges, om det er noget, man kan klare i praksis, og i så fald om det skal ses nu, eller kan udskydes til senere.

På den måde er Akuthåndbogen både et middel til at prioritere patienterne i almen praksis, og samtidig et middel til at visitere patienter fra almen praksis til det øvrige sundhedsvæsen.


Telefonvisitation.dk

Telefonvisitation.dk er et parallelt visitationsredskab til lægesekretærer og sygeplejersker. Principperne i visitationen er synkroniseret med Akuthåndbogen. Telefonvisitation.dk er også blevet opdateret i forbindelse med den aktuelle opdatering af Akuthåndbogen. 

Vil du vide mere
Læs Akuthåndbogen
Læs artikel om Akuthåndbogen i Practicus

Akuthåndbogen og Telefonvisitationsguiden findes kun som elektroniske udgaver og bliver løbende opdateret.

Send gerne ris, ros og forslag til forbedringer til dsam@dsam.dk


Hvorfor bruger DSAM så meget krudt på høringer

’Du skal tisse, mens du sidder på potten’... er i mine øjne et glimrende motto: "Man skal komme med sin saglige kritik, når den efterspørges, og ikke som sure og ukonstruktive bemærkninger, når tingene først er indført.”

Sådan siger speciallæge i almen medicin, Lotte Hvas, som er ansvarlig for koordinering af høringssvar i DSAM.

Ovenstående forklarer, hvorfor vi i DSAM bruger så meget krudt på høringer. Det er i mange tilfælde det eneste tidspunkt i en demokratisk proces, hvor input og modstand bliver efterspurgt.

Høringerne kan handle om lovgivning, vejledninger eller bekendtgørelser fra Sundhedsministeriet, eller om rekommandationslister og kliniske retningslinjer, som bliver udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, blot for at nævne nogle hyppige eksempler.

Uanset om der bliver lyttet til vores indsigelser eller ej, er det vigtigt, at vi har afgivet et svar, hvis der kommer en efterfølgende debat og for at vise kollegaerne, hvad DSAM finder kan bære fagligt i en given sammenhæng.

Husk, at du altid kan finde DSAM’s høringssvar på vores hjemmeside.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk