Almen praksis bør følge forsigtighedsprincip i forbindelse med etablering af tilvalgsspor for coronavaccination

Der foreligger nu bekendtgørelse og vejledning, der muliggør vaccination med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson i et tilvalgsspor til det offentlige vaccinationsprogram for coronavirus. En privat aktør er i gang med at rekruttere læger til opgaven.

Der er ikke taget stilling til i vejledningen fra SST, hvem der skal følge op på bivirkninger blandt de vaccinerede – og skelne mellem banale, reaktive bivirkninger (som mere end halvdelen får) og det alvorlige bivirkningssyndrom VITT. Det bliver som vanligt almen praksis, der kommer til at stå først for.

Ved mistanke om VITT anbefaler DSAM, at egen læge alene på sygehistorien om nødvendigt henviser til akut vurdering og  paraklinik på sygehus. Der skal ikke bruges unødig tid på usikker vægtning af symptomer, klinisk  undersøgelse eller observation over tid (watchful waiting).

Læs hele notatet her

Venlige hilsner
DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk