Tilmeld dig årsmødet nu, early bird slutter 1. juli 2021

Der er godt gang i salget til DSAM's årsmøde den 1. oktober 2021. Der er på nuværende tidspunkt solgt 270 billetter. Og ja ja, tænker du måske, der plejer da at være plads til mange flere. Og det er der også. Der er bare det aber dabei, at hvis vi senere bliver nødt til at sætte deltagertallet ned pga. endnu en coronabølge, vil det være efter først-til-mølle-princippet. 

En anden væsentlig grund til at melde sig til nu er, at priserne stiger om små 14 dage, nærmere bestemt 1. juli. Det er altså ikke uden betydning, om du melder dig til nu eller senere.

To konkurrencer med fokus på forskning og formidling

Programmet for årsmødet rummer blandt andet et tilbageblik på de forgangne 50 år, en keynote speech om kontinuitet med fokus på fremtidens udfordringer i almen praksis, en debat om det gør en forskel, at vi kender hinanden, to runder parallelle sessioner med en bred vifte af emner og hele to konkurrencer med fokus på forskning og formidling. 

Posterwalk

Vi har forlænget formiddagspausen for at få plads til en posterwalk. To forskere fra hver af de fire forskningsenheder har hver to minutter til at præsentere deres projekt, og derefter er der plads til et par spørgsmål, før turen går videre til næste præsentation. Sidst på dagen vil en af forskerne blive tildelt en ”best poster award”, bl.a. ud fra evnen til at formidle resultaterne til ikke-forskningsaktive læger og muligheden for at implementere forskningen i praksis.

De otte projekter, vi skal præsenteres for er:

 • Dyader i almen praksis - klinisk ophold for medicinstuderende v/ Sofie Lodahl Gjessing, FE Aalborg
 • Ultralydsundersøgelse af lungerne: Et forskningsprojekt i almen praksis v/ Julie Jepsen Strøm, FE Aalborg
 • Hvordan har du det med din medicin v/ Amanda Sandbæk, FE Aarhus
 • Kræftrisiko hos patienter med nyopdaget anæmi i almen praksis v/ Astrid Julie Bønnelykke, FE Aarhus
 • Bedre behandling af depression, angst og søvn på plejehjemmet v/ Pernille Hølmkjær, FE København 
 • Understanding the Role of Digital Health Technology in Caring for Patients with Schizophrenia, Bipolar Disorder and Depression - Findings from the SOFIA Project v/ Kevin Christopher Doherty, FE København
 • Risk assessment of vulnerable pregnant women in general practice – an analysis of GPs perceived challenges in antenatal care v/ Louise Brygger Venø, FE Odense
 • PCR-testning i almen praksis – et forskningsprojekt v/ Kirubakaran Balasubramaniam, FE Odense

Ph.d.-cup

Vi skal også afholde en Ph.d.-cup, hvor hver af forskningsenhederne stiller med en deltager, der har afsluttet eller forventes at afslutte sit ph.d.-projekt i slutningen af 2020 eller i 2021. Her er formidlingsevne og relevans i fokus. Hver deltager har fire minutter til mundtligt at præsentere sit ph.d.-projekt uden PowerPoints eller andre remedier, end hvad det er muligt at have i hånden eller lommen. Umiddelbart efter stemmer årsmødedeltagerne elektronisk, og vinderen får overrakt en flot vandrepokal.

De fire forskere i denne konkurrence er:

 • FE Aalborg stiller med Henrik Riel, der præsenterer sit ph.d.-projekt under titlen: Tung styrketræning og injektion med binyrebarkhormon som behandling af plantar fasciopati.
   
 • FE Aarhus stiller med Jonas Fynboe Ebert, der præsenterer sit ph.d.-projekt under titlen: Akutknappen - den gør en forskel.
   
 • FE København stiller med Sif Helene Arnold, der præsenterer sit ph.d.-projekt under titlen: Anna er konfus - obs UVI - dør Anna uden behandling?
   
 • FE Odense stiller med RikkeVognbjerg Sydenham, der præsenterer sit ph.d.-projekt under titlen: Antibiotikaudskrivning og anvendelse af diagnostiske tests i almen praksis.
Læs mere om årsmødeprogram og tilmelding her

 - 370,8 KB


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk