DSAM roser overenskomstresultat mellem PLO og regionerne

Parterne nåede lørdag den 19. juni 2021 efter et langt forløb til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. DSAM ser en aftale, som på flere måder flugter med pejlemærkerne for vores fag. Det er lykkedes at få værdifulde nyskabelser i aftalen, uden at der er tilkommet nye administrative belastninger. Det vil DSAM gerne kvittere for. 

Overenskomsten bærer alt i alt præg af, at forhandlerne har været mere optaget af, hvordan vi kan bruge vores begrænsede tid og ressourcer der, hvor vi rent faktisk kan øge sundhed og begrænse sygelighed, fremfor at aftale ydelser, som ikke kan dokumenteres gavnlige. Det vil DSAM gerne takke PLO for. Det er et stort skridt i den rigtige retning mod en fremtid med praktiserende læger, der har arbejdsglæden i behold med en bedre balance mellem læge- og familieliv. Samtidigt er det til stor gavn for patienterne og gør en forskel for de mennesker, der behøver os. 

På vegne af DSAM's bestyrelse
Anders Beich, formand og Bolette Friderichsen, næstformand

Læs hele DSAM's udtalelse her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk