DSAM har brug for nye kloge hoveder i repræsentantskabet! Er du en af dem?

Til efteråret er der valg til DSAM’s repræsentantskab, og det vil glæde os at byde nye kollegaer velkommen.

Har du lyst til at gøre en forskel for vores fag og gøre fagligheden endnu mere skarp? Så vil arbejdet i DSAM’s repræsentantskab være et godt sted at starte. Vi arbejder på at sikre, at vores arbejdsopgaver giver optimal kvalitet og øger patienternes sundhed, lette vores juridiske og datatekniske byrder, definere faget i fremtiden og meget, meget mere.

For eksempel har PLO kunnet bruge DSAM’s pejlemærker i overenskomstforhandlingerne som visionære forhandlingspunkter, og det kan også ses i de forskellige aftalepunkter, at der både har været fokus på at afhjælpe ulighed, støtte sårbare patienter og forbedre kommunikationen mellem sektorer til gavn for patienten.


Ny i repræsentantskabet

Praktiserende læge Anne Christina Kjerulff blev valgt ind i repræsentantskabet sidste år. Hun er udpeget som DSAM-repræsentant i arbejdsgrupper i regi af Sundhedsstyrelsen og sidder også i bestyrelsen. Hun oplever stor lydhørhed overfor det input, som DSAM kommer med.

”Der er stor interesse og lydhørhed for det input, vi kommer med i regi af for eksempel Sundhedsstyrelsen, og det er spændende at være med til at revidere vejledninger, love mm. Det giver også stor mening at være med i repræsentantskabet og på den måde være med til at sætte retning for faget og selskabets arbejde, siger hun.”

Selskabet bruger også en del tid på interessevaretagelse eksempelvis i pressen og gennem de mange udpegede i styrelser og udvalg, der på forbilledlig vis formidler de almen medicinske værdier og viden om hverdagen i almen praksis.

Hvad vil det sige at være repræsentant i DSAM?
Alle regioner er forskellige, og måske har du et tema, som du tænker, er vigtigt at sætte fokus på i netop din region? Som repræsentant deltager du i repræsentantskabsmøder 1-2 gange om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Mødeform og antal møder lokalt i regionsbestyrelserne varierer fra region til region, så det kan du selv være med til at påvirke. 

Så bliv aktiv i DSAM og vær med til at forbedre vores fag i en politisk virkelighed.

Vi håber, det er noget for dig.


Mere info om valget

  • Her kan du læse mere om, hvordan du stiller op som repræsentant. Og tøv ikke med at tage fat i din regionsbestyrelse eller sekretariatet, hvis du vil vide mere.

  • Repræsentantskabet består af i alt 25 medlemmer fordelt på 5 regionsbestyrelser. Du kan se den nuværende sammensætning her.

  • DSAM har formandsvalg i år, da funktionsperioden for nuværende formand udløber. Du kan læse formandskandidaternes valgoplæg her.


Din tid bliver godtgjort

Man får godtgjort den tid, man bruger på repræsentantskabsmøder. Ligeledes får man godtgjort transport og mødedeltagelse for de møder, man deltager i som medlem af regionsbestyrelse, bestyrelse eller et af DSAM’s faste udvalg – hvad enten møderne holdes dag eller aften.

Se de gældende takster på www.dsam.dk.

 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk