Træning af lugtesans virker

Talrige studier har det seneste år påvist en sammenhæng mellem primær infektion med corona-virus (SARS-CoV-2) og påvirket smags- og/eller lugtesans. For de fleste er det en kortvarig nedsættelse af en eller af begge disse sanser under eller efter infektionen, men hos op mod 15 procent er der langvarig påvirkning. Symptomerne omfatter udover nedsættelse/ophævelse af sansen hos nogle patienter også forvrængede sanseindtryk, som kan være meget generende. En metaanalyse har samtidig vist, at der er evidens for, at genoptræning er virkningsfuld på flere parametre: identifikation, diskrimination og tærskelværdi for lugte.

Dette medfører stadig henvendelser til almen praksis, og vi opsummerer derfor aktuelle råd om håndtering her, da det fortsat er relevant.

Link til Miniguide her

Venlige hilsner
DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk