Vil du være med til at sætte retningen for faget?

DSAM arbejder for at sikre de almenmedicinske kerneværdier i Danmark, men vi er først og fremmest dit fagvidenskabelige selskab, som påvirker og nogle gange sætter scenen og den almenmedicinske dagsorden overfor myndigheder, pressen og øvrige interessenter på vegne af alle landets praktiserende læger.

Valg i dit faglige selskab
Der er snart repræsentantskabsvalg i DSAM, og vi har brug for interesserede kandidater, som har lyst til at arbejde for verdens bedste speciale. Om du er nybegynder eller erfaren betyder ikke noget – du kan stadig være med til at gøre en stor forskel for dine kolleger og for faget.


Hvad vil det sige at være repræsentant i DSAM?

Alle regioner er forskellige, og måske har du et tema, som du tænker, er vigtigt at sætte fokus på i netop din region? Som repræsentant deltager du i repræsentantskabsmøder 1-2 gange om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Mødeform og antal møder lokalt i regionsbestyrelserne varierer fra region til region, så det kan du selv være med til at påvirke. 

Se de foreløbige kandidater her og læs hvorfor de stiller op. (Bemærk, at ikke alle har indleveret valgoplæg endnu):

Vi håber, det er noget for dig. Du skal være så velkommen.


Nytter det overhovedet at komme med input?

Praktiserende læge Anne Christina Kjerulff blev valgt ind i repræsentantskabet i 2020. Hun er udpeget som DSAM-repræsentant i arbejdsgrupper i regi af Sundhedsstyrelsen og sidder også i bestyrelsen. Hun oplever stor lydhørhed overfor det input, som DSAM kommer med.

”Der er stor interesse og lydhørhed for det input, vi kommer med i regi af for eksempel Sundhedsstyrelsen, og det er spændende at være med til at revidere vejledninger, love mm. Det giver også stor mening at være med i repræsentantskabet og på den måde være med til at sætte retning for faget og selskabets arbejde, siger hun.”


Vigtig info til alle medlemmer: Sådan er du sikker på at få en stemmeseddel

HOV, kom din stemme ikke med i optællingen til valget? Det ville være et ærgerligt scenarie, for så misser du indflydelse på, hvem der kommer til at sætte kurs og retning for dit fag. Og det vil du vel ikke, vel?

Hvad skal du gøre for at modtage en stemmeseddel?

Da du modtager din stemmeseddel pr. mail, er det vigtigt, at dine kontaktoplysninger i DSAM’s medlemssystem er korrekte. Du kan tjekke og rette dine oplysninger på "Mit medlemskab" senest 1. september, hvis noget har ændret sig siden sidste valg. Det er især din e-mailadresse og din medlemstype, du skal være opmærksom på. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk