Nyt FAQta-ark om PTSD

DSAM har udarbejdet et FAQta-ark om PTSD, som giver praktiserende læger kort og faktuel viden om diagnostik og behandling. Med FAQta-arket i hånden er du hjulpet i kontakten med disse patienter. Anbefalingen er blandt andet at etablere en fast og tillidsfuld kontakt for at afdække symptomer og komorbiditet. Dette kan medvirke til at reducere stress f.eks. under ventetid på behandling. Det er også relevant at spørge ind til pårørende for at høre, om der er noget at gøre for dem.

FAQta-arket har fokus på risikogrupper, som udgør personer, der har været udsat for fysiske og psykiske overgreb, personer i udsatte jobsituationer eller flygtninge m.fl. Der indgår også overblik over henvisningsmuligheder regionalt og nationalt. Praktiserende læge og bestyrelsesmedlem i DSAM Lise Dyhr har stået i spidsen for vejledningsgruppen, som har udarbejdet FAQta-arket om PTSD.

Link til FAQta-arket

Kom med input til kommende vejledning

Nu har du mulighed for at give dit besyv med til vejledningsgruppen om stress, angst og depression. Hvad er de vigtigste spørgsmål, som melder sig i hverdagen i kontakten med disse patientgrupper? Hvad kunne du tænke dig vejledningen indeholdt? Hvilke spørgsmål er vigtige for dig at få svar på?

Det er praktiserende læge og professor i almen medicin Kaj Sparle Christensen, som står i spidsen for vejledningsgruppen, der har fokus på langvarig stress, angsttilstande og unipolar depression. Han udtaler: ”Vi er i vejledningsgruppen engagerede i at ramme kollegers behov for en meningsfuld vejledning i dette felt, som kan være vanskeligt. Vi skal finde veje sammen med den enkelte patient, og samtidig skal der være evidens for det, vi foreslår. Kollegers input er meget kærkomne her i starten af skriveprocessen.”

Skriv dine input i en mail til dsam@dsam.dk – helst inden 16.9 2021, så vil vejledningsgruppen tage dem med i det videre arbejde med den kommende vejledning.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk