Ny bestyrelse i DSAM Midtjylland

Fristen for at stille op til DSAM-valget er passeret, og for medlemmerne i Midtjylland betyder det, at der ikke skal være elektronisk valg. 

Medlemmer af regionsbestyrelsen i det kommende år er:

  • Marius Andersen,medlem (p.t. formand)
  • Marianne Lentz, medlem
  • Majbrit Petri Christensen, medlem
  • Maria Bach Nikolajsen,medlem
  • Marie Strøm Zangenberg, FYAM-medlem
  • Emil Heilmanm Sørensen, FYAM-suppleant
  • Roar Maagaard, observatør

Stort velkommen til Majbrit, Marie og Emil, som er nye i denne sammenhæng, og tak til Maria for at tage endnu en tørn – nu som DSAM-medlem – og til Roar, der har valgt at bibeholde sin tilknytning til regionsbestyrelsen på trods af pensionering inden for relativt få år.

Det lykkedes desværre ikke at finde kandidater til speciallæge-suppleantposterne, men sidder du derude og ærgrer dig lidt over, at du ikke fik meldt dit kandidatur i tide, så fortvivl ikke; du vil være velkommen til møderne og kan blive associeret medlem.  


FYAM-valg skydes i gang onsdag morgen

Medlemmer, der er henført til FYAM, skal ikke læne sig for langt tilbage, for FYAM-valget sættes i gang på onsdag kl. 6.00.

Her er det posten som formand for FYAM-udvalget, der er på spil, ligesom medlems- og suppleantposterne i VIA skal fordeles. Se mere på fyam.dk.

Vi håber, at du vil bruge din stemme. Vi ønsker en høj stemmeprocent, så vi sikrer et solidt mandat bag de valgte. 

Godt valg!


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk