Valg til DSAM Nordjylland og repræsentantskabet

Kære medlem 

Fristen for at stille op til DSAM-valget er passeret, og vi har fået fire gode kandidater, der skal deles om to medlems- og to suppleantposter. Hvem der får hvilke poster, afgøres ved elektronisk valg. Selvom vi i det daglige ikke skelner mellem medlemmer og suppleanter, så har det dog en vis betydning, når der skal stemmes, fx på repræsentantskabsmødet.

De fire kandidater er (klik på navnet for at læse deres valgoplæg):

Det lykkedes derimod ikke at finde en kandidat til FYAM-suppleantposten, men sidder du derude og ærgrer dig lidt over, at du ikke fik meldt dit kandidatur i tide, så fortvivl ikke; du vil være velkommen til møderne og kan blive associeret medlem.  


Vi skyder valget i gang den 8. september kl. 6.00

På onsdag kl. 6.00 udsender DSAM's valgsekretariat en mail med link til afstemning. Mailen kommer fra valgsekretariatet@dadl.dk, og der kan stemmes indtil onsdag den 15. september kl. 12.00.  


FYAM'ere skal stemme ved to valg

Medlemmer, der er henført til FYAM, skal være opmærksomme på, at der også udsendes mail med link til afstemning i forbindelse med FYAM-valget. FYAM'ere i Region Nordjylland skal altså stemme ved to valg.


Vi håber, at du vil bruge din stemme. Vi ønsker en høj stemmeprocent, så vi sikrer et solidt mandat bag de valgte. 

Godt valg!


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk