Rettidig omsorg - i en tid med mange luftvejsvira

COVID-19 er fra 10. september 2021 ikke længere en samfundskritisk sygdom, og de sidste samfundsmæssige restriktioner er bortfaldet.

Desværre er coronavirus stadig i omløb, deltavarianten er meget smitsom, og immuniteten hos de vaccinerede falder over tid. Desuden ser vi opblussen af andre infektioner, bl.a. en usædvanlig sensommerepidemi med RS-virus, og indlæggelser af de mindste børn allerede nu. Der er en øget risiko for en alvorlig influenzasæson, da de to seneste vintre har været milde i den henseende.Vi kan derfor se frem til venteværelser med mange patienter med luftvejsvira.

Vi har i den kommende uge drøftelser med Sundhedsstyrelsen, og vi forventer, der vil udkomme en ny retningslinje om aktiviteten i almen praksis. Indtil da vil vi fra DSAM's corona-taskforce opfordre alle til at følge de gode hygiejniske rutiner, vi har fået, og de anbefalinger, der er: 

  • Brug maske/mundbind i venteværelset (som minimum til alle med luftvejssymptomer)
     
  • Små børn med symptomer på luftvejsinfektion bør holdes for sig - enten fysisk eller tidsmæssigt (de kan fx vente i bil/i barnevogn, til de kan kaldes ind, eller ses i et bestemt tidsvindue)
     
  • Personale med symptomer skal selvisoleres til negativ podning foreligger, uanset vaccinationsstatus. Til gengæld skal færdigvaccinerede ikke gå i selvisolation, hvis de bliver nære kontakter; de skal blot podes (negative). 
     
  • Alle opfordres fortsat til at sørge for grundig håndhygiejne hos patienter og ansatte og regelmæssig hyppig rengøring af berøringspunkter.

På plejehjem ser vi nu igen enkelte alvorlige tilfælde og indlæggelser med COVID-19-sygdom, også blandt de tidligt vaccinerede. Vi erindrer om redskabsarket, der bl.a. omhandler stillingtagen til behandlingsniveau, og hvordan man selv kan behandle COVID-19 på plejehjemmet, herunder skaffe iltbehandling hvis det er relevant.
 

Venlige hilsner
DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef
 

Se redskabsark om behandling og behandlingsniveau af plejehjemsbeboere med COVID-19

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk