COVID-19: Ny vejledning for almen praksis og ny version af retningslinje samt information på vej fra Sundhedsstyrelsen om brug af mundbind og test ved luftvejssymptomer

Sundhedsstyrelsen har i dag udgivet en ny version af retningslinjen ”Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet” og en vejledning til almen praksis om luftvejssymptomer samt plakater til ophæng med påmindelse om at bære mundbind. Vi vil i det følgende opsummere det væsentligste, men SST anviser som det nye, at vi i almen praksis kan være nødt til at vurdere luftvejssyge patienter på syv år og derover i klinikken, også selvom de ikke er testet for covid, og selvom det ikke altid vil være logistisk muligt at adskille dem fra de sårbare patienter.

Vi går efter alt at dømme en travl vintersæson i møde i alle dele af sundhedsvæsenet. Lige nu ser vi også i almen praksis mange patienter med øvre luftvejssymptomer og -infektioner, som har signifikante luftvejsklager og komplikationer, heriblandt flere med forværring af astma og KOL, lungebetændelser og bronkitter. Flere dårlige patienter i almen praksis vil naturligt føre til flere indlæggelser.

De mange henvendelser med luftvejssymptomer gør det endnu vanskeligere at håndtere mulig corona-smitte i almen praksis. Vi må stedse minde hinanden om, at langt de fleste dog er vaccinerede og fortsat godt beskyttet mod alvorlig sygdom og indlæggelse.

Den nye version af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen til almen praksis indeholder anvisninger på, hvordan vi kan reducere, men ikke eliminere smitte mellem de luftvejssyge og de sårbare, når klinisk undersøgelse er indiceret (dvs. når telefon eller video ikke er sufficient).

I det omfang det er muligt, adskilles de luftvejssyge i tid/sted fra de sårbare (opdelt venteværelse, ydertider, indkaldelse telefonisk fra p-plads eller gade).

I det omfang det er muligt, undersøges patienterne først, når de er testet for coronavirus. Dog er der tilfælde, hvor man ikke kan vente på svar, og patienten må ses akut. Børn op til seks år skal testes, hvis der er coronasmitte i familien, ellers skønnes det fortsat forsvarligt at se de små akut, også uden test.

Værnemidler: Vi har aftalt med Sundhedsstyrelsen, at de informerer befolkningen om vigtigheden af, at i indgangen til sundhedsvæsenet – hos egen læge – bærer alle mundbind i fælles venterum. Dermed beskytter man hinanden mod smitte i en tid med meget høj forekomst af diverse luftvejsvira, inkl. coronavirus. Vi har lagt stor vægt på behovet for myndighedernes opbakning til denne informationsindsats. 

Test for coronavirus: Alle 2+-årige, som oplever symptomer på luftvejsinfektion, der kunne være COVID-19, bør testes uden forsinkelse. Det viser sig, at mange tror, det ikke er nødvendigt længere, måske som led i normaliseringen i samfundet. Men det vil sænke smitterisikoen, også i almen praksis, at vi kender deres smittestatus, hvis de får behov for at blive undersøgt senere i forløbet. Sundhedsstyrelsen vil i den kommende tid støtte op med kommunikation til befolkningen i relevante medier og kanaler om at lade sig teste, når de har symptomer, der kunne være COVID-19.

Med venlig hilsen

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, lægefaglig konsulent
Louise Hørslev, sekretariatschef
 

Se mere:


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk