Kære medlem i DSAM

Den nye bestyrelse har konstitueret sig, og ordførerskaberne er fordelt. På deres første bestyrelsesmøde var stemningen god, og alle glæder sig til at komme i gang med arbejdet. 

Ordførerskaberne er fordelt således:

Marianne Dam Lentz: Uddannelse
Troels Mengel-Jørgensen: Forskning
Christina Kjerulff: Kvalitet
Niels Saxtrup: Internationalt samarbejde samt Det nære sundhedsvæsen
Daniel Rotenberg: Medicin
Søren Due-Andersen: Ulighed i sundhed
Lasse Karlsen Eck: IT & data samt rekruttering
Thomas Purup: FYAM

Vil du se billeder af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eller finde deres kontaktoplysninger, så kan du finde dem her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk