Redskaber til kampen mod spredning af coronavirus

Så er vi desværre tilbage i noget velkendt - nemlig opblussen af coronasmitte rundt omkring i landet. Heldigvis har vi fortsat et åbent samfund og et åbent sundhedsvæsen, og almen praksis er åben for alle vores sædvanlige funktioner, men smitten har stadig betydning for vores arbejds- og dagligdag.

Samtidig er flere andre luftvejsvira i omløb. Det presser patienternes helbred og sundhedsvæsenets kapacitet.

Vi skal så vidt muligt undgå smitte i venteværelset - og undgå selv at blive nære kontakter

Vi minder om nogle af de gode redskaber, vi har lært at bruge i kampen mod smittespredning. Som tidligere er det op til den enkelte klinik, hvilke redskaber man vælger at bruge – den lokale smitte og vaccinationsstatus vil selvfølgelig have betydning for dette.

 • Undgå trængsel i venteværelset. Ved spidsbelastninger kan man måske lade patienter vente udendørs eller i bilen. 
   
 • Ved luftvejssymptomer bør der så vidt muligt foreligge en frisk negativ PCR-test før fremmøde (dvs. taget i aktuelle sygdomsforløb). Hvis der skønnes absolut behov for klinisk undersøgelse samme dag, så gives tid til vurdering og evt podning for relevante luftvejsinfektioner under hensyntagen til generel smitterisiko.
    
 • Overvej, om du kan holde patienter med luftvejssymptomer adskilt fra andre, enten fysisk eller ved at bruge ydertidspunkter.
   
 • Få straks testet dig selv og dit personale ved symptomer.
   
 • Mundbind i venteværelset, og hvis patienten har symptomer beholder pågældende sit mundbind på i konsultationen – så vidt muligt. Hvis du selv tager mundbind på, kan der være en mindre effekt af dette også. 
   
 • Overvej at skrive ”HUSK MUNDBIND” i eventuel SMS-påmindelser, på hjemmesiden og på praksisskærmen.
   
 • Lettilgængelige spritdispensere både til patienter og personale.
   
 • Overvej krav om test før LFU, som er en aerosolproducerende procedure, og som jo næsten altid udføres elektivt.
   
 • Sygebesøg til COVID-positive kun på tvingende indikation. Brug video og telefon, når det er muligt og fagligt forsvarligt. Hvis patienten alligevel skal indlægges, er der ingen grund til besøg. Ved nødvendige hjemmebesøg hos COVID-positive gøres det kort, og der bruges kittel, handsker og maske.
Hent evt. plakaten: Her bruger vi mundbind

Influenzavaccine til børnene fra 2-6 år

Tilslutningen er lav, ca 15 %, og ønskes højere op af myndighederne af hensyn til det samlede smittetryk i samfundet og belastning af samfundet og den enkelte familie. Vaccinen er veltolereret af børnene. Det ser ud til, at tilgængelighed/praktik betyder en del for tilslutningen. Da vi har påtaget os opgaven, må vi gøre os mere tilgængelige. Overvej derfor at annoncere med åbent tilbud, at indkalde pr. SMS (nogle praksissystemer har søgefunktion, så der kan trækkes lister på uvaccinerede og udsendes gruppe-SMS) og at give den, når barnet alligevel er i konsultationen.

BEMÆRK

 • Alle vaccinerne kan gives samtidigt, men med forskellige indstikssteder.
 • Forskellige vacciner kan gives med vilkårligt interval
  (4 ugers mellemrum til MFR-vaccinen og andre levende, svækkede vacciner, hvis de ikke gives samtidigt).
Læs mere her: Vejledende intervaller mellem vaccinationer med levende og inaktiverede vacciner

Venlig hilsen

DSAM's corona-taskforce:
Bolette Friderichsen, formand
Anders Beich, medlem af repræsentantskabet
Anne Møller, lægefaglig konsulent
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk