Lægefaglig konsulent til vejledningsområdet

DSAM udgiver hvert år 1-2 kliniske vejledninger og et mindre antal faglige opdateringer. Aktuelt er vi i gang med vejledninger inden for områderne osteoporose, demens, den ældre patient samt en samlet vejledning for stress, angst og depression.

Det er et ønske, at vejledningerne fremstilles hurtigere og er mere kortfattede, uden at det går ud over den tilgrundliggende viden og evidens.

Vi har en chefkonsulent og en sekretær, der varetager området, men har også brug for en lægefaglig konsulent til særligt at have fokus på, at vejledninger bliver relevante for almen praksis og i tråd med den retning, som DSAM har lagt for vejledningsområdet, og som er tæt knyttet til både DSAM’s pejlemærker og ’realistic medicine’. 

Det kan være dig, hvis du er speciallæge i almen medicin, har et godt overblik, er procesorienteret og har let ved at formulere dig skriftligt som mundtligt.

Opgaven består i at være sparringspartner for både vejledningsgrupperne og sekretariatet for at sikre, at den almenmedicinske vinkel bliver styrende under udarbejdelsen og i slutproduktet.

Da der ofte skal ageres hurtigt, er det vigtigt, at du løbende er i stand til at påtage dig mindre hasteopgaver med kort varsel og deadline. Det er vigtigt, at du kan tilrettelægge din arbejdstid, så du fysisk er i sekretariatet ca.  hver 14. dag, men du aflønnes svarende til 4 timer pr. uge.

Hvis du derudover kan bidrage til at finde videnskabelig national og international litteratur og repræsentere formand og bestyrelse i arbejdsgrupper og i pressen, kan stillingen udvides til 7 timer pr. uge. 

Ansøgningsfristen er den 8. december kl. 14.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læs hele stillingsopslaget her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk