Nordisk Kongres i Stavanger i 2022

Kære medlemmer af DSAM

2021 er ved at være slut, og et nyt år er på vej. Næste år byder på flere spændende almenmedicinske kongresser, som du kan deltage i. Du kan allerede nu tilmelde dig Nordisk Kongres (early bird), som finder sted i Stavanger, Norge, fra den 21.-23. juni 2022.

Kongressen tema ”On the Edge” lægger op til en spændende kongres, der handler om nutidens og fremtidens almen praksis, og hvordan vi udvikler os uden at miste vigtige grundbyggesten undervejs.

Tilmeld dig kongressen
Læs mere om Nordisk Kongres
Følg med på kongressens facebookside

Du er velkommen til at indsende abstracts til mundtlige og posterpræsentationer, symposier og workshops. Deadline for indsendelse af abstracts er 15. januar 2022.


Wonca Europe early bird

En anden spændende konference er Wonca Europe, som finder sted fra 28. juni til 1. juli i London. Du kan tilmelde dig til konferencen til early bird-priser frem til den 31. januar 2022.

Tilmeld dig her
Læs mere om konferencen
Se mere på Wonca Europes facebookside


De nordiske ”core values” er blevet til film

Anna Stavdal, præsident for Wonca (World).

"Tillid er hjørnestenen i menneskelige relationer – og derfor også hjørnestenen i vores arbejde som praktiserende læger. At stole på nogen med dit helbred er ikke en ting, man kan tage for givet.”

Sådan lyder indledningen i den første film om de nordiske ”core values”, som er blevet til i et samarbejde med vores nordiske kolleger.

I filmen præsenterer syv nordiske læger et sæt fælles pejlemærker og principper for almen praksis i hele Norden.

Der er produceret syv korte film samt en længere film, som du kan se her. 

Du er velkommen til at dele filmene med dit netværk. :-)


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk