Lav ’health literacy’ øger sandsynligheden for et langt tidsinterval inden henvisning til kræftudredning

 • Dette studie undersøger sammenhængen mellem ’health literacy’ og hhv. tid til henvisning fra almen praksis og tid til kræftdiagnose.
 • Lav ’health literacy’ øgede sandsynligheden for at få et langt tidsinterval i primærsektoren inden henvisning. Lang ventetid inden henvisning til specialiseret udredning sås oftere blandt patienter, der generelt havde svært ved at forstå sundhedsinformation, havde svært ved at navigere i sundhedssystemet eller havde svært ved at indgå i dialog med sundhedsprofessionelle.
 • Studiet viser ingen sammenhæng mellem ’health literacy’ og tiden til diagnose.
Læs artiklen her

Større risiko for alvorligt forløb med COVID-19 ved tidligere eksponering for antibiotika

 • Ny artikel undersøger sammenhængen mellem eksponering for nylig antibiotikabehandling og risikoen for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.
 • Studiet er baseret på populationen i Catalonien, 5.8 millioner mennesker, og inkluderer alle patienter nyligt diagnosticeret med COVID-19 fra marts til juni 2020 samt alle deres antibiotikaordinationer i de foregående to år.
 • Artiklen konkluderer, at jo tættere på tidspunktet for påvisning af COVID-19 og jo mere bredspektret antibiotikaeksponering før smitte – jo sværere forløb af sygdom.
Læs artiklen her

Prognosen for børn og unge med Osgood Schlatter er måske dårligere end forventet

 • Vi fulgte unge diagnosticeret med Osgood Schlatter i to år.
 • Knap 40 % af de unge havde fortsat knæsmerter efter to år.
 • I løbet af de to år stoppede 20 % med deres normale sport på grund af knæsmerterne.
 • Når unge med Osgood Schlatter ses i almen praksis, er det vigtigt at skabe realistiske forventninger; resultaterne fra dette studie tyder på, at knap 40 % fortsætter med at have knæsmerter efter to år.
Læs artiklen her

Praktiserer læger tæt på pensionsalderen anderledes end yngre praktiserende læger?

 • Aktiviteten blandt praktiserende læger på vej på pension, målt ved konsultationer og honorering genereret per patient, adskiller sig i tiårsperioden frem til pensionering ikke betydeligt fra andre praktiserende læger, når der tages højde for forskelle i lægernes alder, patientsammensætning og geografi.
 • De læger, der er på vej på pension, har dog færre patienter på listen samtidig med, at de udfører færre hjemmebesøg, udskriver mindre medicin og foretager flere henvisninger per patient sammenlignet med andre praktiserende læger.
 • De fundne forskelle er dog beskedne af omfang, og politiske beslutningstagere har således ikke udtalt grund til bekymring i relation til fastholdelsespolitikker i almen praksis.
Læs artiklen her

Hvad kan almenmedicinsk viden bidrage med i den (bio)medicinske verden?

 • Praktiserende læger har særegne kompetencer i at kunne navigere i usikkerhed, uforudsigelighed og kompleksitet.
 • En stor del af den praktiserende lægers arbejde handler om at forholde sig til den individuelle patient, fortolke patientens symptomer og navigere mellem diagnosticering, behandling, opfølgning og forebyggelse.
 • Denne form for uudtalte viden, som almenmedicinen producerer, og som adskiller sig fra resten af biomedicinen, kan den medicinske verden lære noget nyt af.
Læs artiklen her

Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne,
så send en mail til dsam@dsam.dk

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø