Julehilsen fra formanden

De første måneder som formand for selskabet har helt som forventet været travle. Det er selvsagt, at COVID-19-situationen fylder en hel del i formandsarbejdet, men alt i alt er både jeg og den nye bestyrelse kommet godt i gang med DSAM-opgaverne. Alle bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og sekretariatsmedarbejdere arbejder med flid og stor dygtighed med de poster, som er blevet uddelegeret.

Snart rinder 2021 ud, og vi tager hul på et nyt år. Jeg håber, at 2022 bliver året, hvor vi får has på coronasituationen; vi trænger vist alle til at kunne vende tilbage til en mere normal hverdag i almen praksis. 

Stikprøvebaserede tilsyn er udsat

På grund af den nye og mere smitsomme Omikron-variant er der kommet ekstra pres på vaccinationsindsatsen, og det kan selvfølgelig mærkes i almen praksis. Rigtig mange lægehuse har tilmeldt sig ordningen med vaccination i almen praksis, og hvert bidrag tæller. Vi erfarer, at mange patienter får deres 1. stik i almen praksis – det er typisk mennesker, der af forskellige grunde ikke magter vaccinationscentrene. 

STPS har suspenderet alle stikprøvebaserede tilsyn frem til 17. januar. STPS skriver desuden til DSAM: ”Skulle der være læger, som har modtaget varsling af tilsyn senere end den 17. januar, gælder følgende: Vi anerkender de praktiserende lægers indsats for at medvirke til at få befolkningen vaccineret. Derfor kan den enkelte praktiserende læge, som har tilmeldt sig vaccinationsordningen, kontakte os og få sit tilsyn udsat. Vi vil så foretage en ny varsling, når den særlige vaccinationsindsats er overstået.”

Det var jo en god nyhed. Så kan julefreden sænke sig.

Og I gør et formidabelt arbejde derude, ofte under vanskelige forhold, hvor nye retningslinjer rammer os – sommetider uden noget varsel – så en stor ros til jer alle skal lyde herfra.


Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle praktiserende læger og øvrige medlemmer af selskabet, vores samarbejdspartnere og andre interessenter, der modtager dette nyhedsbrev, en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Med venlig hilsen

Bolette Friderichsen 
formand for DSAM


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk