Der er kommet nye ansigter i DSAM

DSAM har pr. 1 januar ansat Anders Beich som ny lægefaglig konsulent (vejledningsredaktør). Anders er selvfølgelig ikke et nyt ansigt i DSAM qua hans tidligere funktion som formand for selskabet, og det betyder, at han har et rigtig godt kendskab til selskabets struktur og funktioner og til de andre aktører, der udarbejder vejledninger og anbefalinger.

Anders’ opgaver som lægefaglig konsulent bliver bl.a. at sikre retning for og støtte til vejledningsgrupperne med afsæt i politikpapiret på området og bestyrelsens beslutninger. Herudover at arbejde for bestyrelsen med at søge på og vurdere videnskabelig litteratur på aktuelle områder, der er væsentlige for selskabet at tage stilling til og formidle. Anders vil også repræsentere selskabet i diverse arbejdsgrupper og i pressen.

Vi glæder os meget til samarbejdet.


Ny studenterhjælp

DSAM har ansat Mie Christiansen som ny studentermedhjælp. Mie skal hjælpe sekretariatet med mange forskellige opgaver - alt fra kommunikationsarbejde, skriveopgaver og research til pakning, lagerstatus og andre administrative opgaver.

Mie har påbegyndt sin bachelor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Forud for dette færdiggjorde hun sidste sommer en to-årig erhvervsuddannelse i multimediedesign på Københavns Erhvervsakademi.

Vi glæder os meget til et godt samarbejde.


Diabetesvejledning i høring

DSAM sender nu vejledningen ”Farmakologisk behandling af type 2-diabetes – Fælles retningslinje fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2021” i offentlig høring. 

Vejledningsgruppen, hvis medlemmer er udpeget af hhv. DES og DSAM, har gennemgået vejledningen, og den er opdateret, hvor der er kommet ny viden. Særligt er afsnittet om antidiabetisk behandling opdateret i overensstemmelse med Medicinrådets anbefalinger. Der er derudover kommet et afsnit om ældre, hvor der er fokus på muligheder for at seponere medicin.

Bemærkninger til høringsversionen skal vi bede om senest den 4. februar 2022 kl. 12.00 på mail: dsam@dsam.dk.

Du finder høringsversionen af vejledningen her

Indsend dit til abstract til Nordisk Kongres 2022 i Stavanger, Norge

Du kan stadig nå at indsende dit abstract, da deadline for indsendelse netop er blevet forlænget til den 31. januar.

Kongressen tema ”On the Edge” lægger op til en spændende kongres, der handler om nutidens og fremtidens almen praksis, og hvordan vi udvikler os uden at miste vigtige grundbyggesten undervejs.

Det bliver en fantastisk kongres med spændende oplæg præsenteret af dine nordiske kolleger. Læs mere om de forskellige keynotes og udforsk kongressens hjemmeside her.
 
Indsend dit abstract her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk