Formand, fagsnak og madkøer på Folkemødet

DSAM’s lægefaglige delegation har været på Folkemøde, hvor de har deltaget i flere sundhedsfaglige debatter og har givet deres almenmedicinske input til alt fra patientperspektiv til de vigtige kerneværdier i almen praksis.

Folkemødet er et møde mellem journalister, embedsfolk, sundhedsfaglige og politikere, hvor både udfordringer og løsninger i sundhedsvæsenet bliver diskuteret.

Formand for DSAM, Bolette Friderichsen, siger bl.a.:

“Madkøerne var faktisk også et af de steder, hvor jeg fik mange gode snakke med andre faggrupper fra sundhedsvæsenet. Der kunne man udnytte ventetiden mellem debatterne til at få talt om forskellige udfordringer, siger hun og påpeger, at alt i alt har turen til solskinsøen været både spændende og lærerig, og delegationen tager mange gode ideer med tilbage til kommende debatter og samarbejder.

Det er altid spændende at møde andre faggrupper og politikere og blive klogere på deres virkelighed og perspektiv, men også selv at byde ind med almen praksis' vinkel på et emne.

Læs om turen i det kommende Practicus og se fotoreportage på Facebook.


Visitationsstandard for akutarbejdet i lægevagten er sendt i offentlig høring

Fonden for Almen Praksis har haft en arbejdsgruppe til at udarbejde en faglig visitationsstandard for lægevagten, der supplerer DSAM’s Akuthåndbog og de regionale aftaler, instrukser m.m.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra RLTN, PLO og DSAM med praktiserende læge Charlotte Voglhofer (DSAM) i spidsen.

Visitationsstandarden er nu klar til høring, og du kan finde høringsversionen på DSAM’s hjemmeside.

Høringssvar sendes til DSAM på mailadressen: dsam@dsam.dk, og høringsfristen er den 28. juni 2022 kl. 12.00.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk