Behandling af patienter med mekaniske hjerteklapper

Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia (Pradaxa, Xarelto, Eliquis), skriver Sundhedsstyrelsen i sit nyhedsbrev. Patienter med mekaniske hjerteklapper skal behandles med vitamin K-antagonisten warfarin (fx Marevan) ved behov for AK-behandling. Alternativt kan man benytte phencouron (Marcoumar).

Et studie, der skulle monitorere behandlingen med de nye orale antikoagulantia hos patienter med mekaniske hjerteklapper, blev stoppet før tid, da der var en overvægt af blodpropper i Pradaxagruppen. Det er derfor nu indføjet i indlægssedlerne til Pradaxa, Xarelto og Eliquis, at præparaterne er kontraindiceret til patienter med mekaniske hjerteklapper. Sundhedsstyrelsen udsender advarslen nu, da der fortsat er udskrevet nye antikoagulantia til disse patienter.

DSAM udgiver i begyndelsen af 2014 en kort vejledning om behandling af atrieflimren med fokus på antitrombotisk behandling. Anbefalingen om kun at behandle patienter med kunstige hjerteklapper med vitamin K-antagonister er medtaget heri.

Her kan du læse Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Tanker fra stolen

Kan du lide at skrive? Tænker du over arbejdet som praktiserende læge? Og har du lyst til at dele dine tanker med andre? Hvis svaret er ja, har du chancen for at blive en af de tre skribenter som på skift skriver 'Tanker fra stolen' i vores medlemsblad Practicus. Der er ingen formelle krav, og form og indhold er helt op til dig - bortset fra, at det skrevne højst må fylde en side. 

Har du lyst til dette ærefulde, men ulønnede hverv? Kontakt redaktionen på Practicus på mail: practicus@dsam.dk.


Kommentarer til vejledning om omskæring af drenge

Sundhedsstyrelsen har sendt  'Vejledning om omskæring af drenge' i høring. DSAM's bestyrelse har drøftet høringsudkastet og er enige om, at der kun må udføres omskæring, når der foreligger medicinsk indikation. Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse.

Høringsfristen er den 21. januar 2014.

Læs vejledning om omskæring af drenge.

Deadline for abstracts til WONCA Europe-Kongressen

WONCA Europe holdes fra den 2.-5. juli 2014 i Lissabon, Portugal, med temaet 'New Routes for General Practice and Family Medicine'.

Dealine for at indsende abstracts er forlænget til den 5. januar 2014.

Klik her, hvis du vil indsende abstract eller læse mere om konferencen.

Godt tema for Lægedage 2013

'Ulighed i sundhed' var temaet for Lægedage 2013. DSAM's bestyrelse evaluerede Lægedage på bestyrelsesmødet i december og var enige om, at det havde været godt med et kontroversielt emne, som indeholdt et politisk budskab. Det gode emne afspejlede sig også i antallet af deltagere, som i år var rekordstort. Kurserne havde en høj kvalitet, hvilket evalueringerne også viser.


Sekretariatet holder juleferie

DSAM's sekretariat har lukket fra mandag den 23. december til onsdag den 1. januar 2014,  begge dage inklusive.

Vi ønsker alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk