DSAM har brug for nye spillere i repræsentantskabet. Er du en af dem?

Til efteråret er der valg til DSAM’s repræsentantskab, og det vil glæde os at byde nye kollegaer velkommen.

Har du lyst til at gøre en forskel for vores fag og gøre fagligheden endnu mere skarp? Så vil arbejdet i DSAM’s repræsentantskab være et godt sted at starte. Vi arbejder på at sikre, at vores arbejdsopgaver giver optimal kvalitet og øger patienternes sundhed, letter vores juridiske og datatekniske byrder, definerer faget i fremtiden og meget, meget mere.

Så snup en plads på holdet. Bliv aktiv i DSAM og vær med til at forbedre vores fag i en politisk virkelighed.


Hvad vil det sige at være repræsentant i DSAM?

Repræsentantskabet består af i alt 25 medlemmer fordelt på fem regionsbestyrelser. Alle regioner er forskellige, og måske har du et tema, som du tænker, er vigtigt at sætte fokus på i netop din region? Som repræsentant deltager du i repræsentantskabsmøder 1-2 gange om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Mødeform og antal møder lokalt i regionsbestyrelserne varierer fra region til region, så det kan du selv være med til at påvirke. 

Din tid bliver godtgjort

Man får godtgjort den tid, man bruger på repræsentantskabsmøder. Ligeledes får man godtgjort transport og mødedeltagelse for de møder, man deltager i som medlem af regionsbestyrelse, bestyrelse eller et af DSAM’s faste udvalg – hvad enten møderne holdes dag eller aften. Se de gældende takster på dsam.dk

Du kan se medlemmerne af din regionsbestyrelse her

Vil du gerne stille op?

Når du har besluttet dig for at stille op, skal du indsende et skriftligt valgoplæg og gerne også et foto af dig selv til dsam@dsam.dk. Du kan senest indsende valgoplæg den 26. august kl. 12. Der er ingen krav til længden af dit valgoplæg, men det kan for eksempel indeholde lidt om din baggrund, og hvad dine mærkesager er.

Valgoplæg lægges løbende på hjemmesiden, og alle kandidater præsenteres i regionale nyhedsbreve.

På valgmødet i din region kan du møde den nuværende bestyrelse, og du og de øvrige kandidater får mulighed for at præsentere jer selv. 

Hvis du tøver med at melde dig som kandidat, skal du endelig hive fat i den nuværende regionsbestyrelse eller i sekretariatet. Det er også oplagt at deltage i valgmødet og få svar på evt. spørgsmål dér. 

Vi håber, at du har lyst til at være en del af holdet.

Du kan læse mere om at stille op og om valget i øvrigt her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk