Almen praksis - hvem er vi, hvad vil vi, og hvad er vi bedst til?

Kære kollegaer i Region Nordjylland

DSAM Nord inviterer til fagligt møde tirsdag den 16. august kl. 17-19 på Hotel Hvide Hus, Aalborg, Vesterbro 2. Efter mødet er der spisning og hygge med kollegaer + valgmøde fra kl. 19-20.

Hvad skal løses i primærsektoren i fremtiden? Hvordan finder vi vej i det, og hvordan tager almen praksis lederskab i det nære sundhedsvæsen?

DSAM Nord har indbudt en håndfuld spændende gæster til at belyse dette emne ud fra en konkret case:

Leif Vestergård Pedersen, formand for Etisk Råd, interesseret i almen praksis og aktuelt med i en taskforce, der undersøger muligheden for ny honorarstruktur i almen praksis.

Jonathan Schloss, tidligere PLO-direktør og nuværende direktør i Komponent, kommunernes fælles udviklingscenter, der uddanner kommunale medarbejdere på alle niveauer.

Luise Jessen Lundorf, praktiserende læge i Vrå med særlig interesse for filosofi og den lægelige dømmekraft.

Bolette Friderichsen, praktiserende læge i Hobro og formand for DSAM.

Der er middag og valgmøde kl. 19-20 med hyggelig snak med kollegaer og korte valgoplæg fra opstillede kandidater til DSAM-Nords regionsbestyrelse, som er en del af DSAM's repræsentantskab.

Vel mødt - og husk at invitere dine uddannelseslæger med!

Tilmelding:

Alle er velkomne, blot de er tilmeldt senest 5. august 2022. Mødet inkl. middagen er gratis for DSAM-medlemmer (herunder FYAM og SAMS-medlemmer).

Er du ikke allerede medlem, kan du nemt blive det her

Tilmeld dig mødet her

Vil du med om bord?

Her i DSAM Nordjylland er der to medlemsposter på valg, hvoraf en skal være FYAM’er og en kan besættes af alle stemmeberettigede. Der er desuden en suppleantpost åben, som skal besættes af en FYAM’er.  

Mødedeltagelse honoreres, men arbejdet er drevet af faglig lyst og interesse, og det giver inspiration, som rækker lidt udover den daglige klinikdrift – selvom den altid har sit afsæt heri. 

Hvis du brænder for at være med, skal du sende et valgoplæg til dsam@dsam.dk senest den 26. august kl. 12. Oplægget lægges på vores regionale valgside.

Er du derimod i tvivl, om du skal melde dig, er du meget velkommen til at kontakte den nuværende bestyrelse, eller du kan troppe op på mødet den 16. august og høre mere. 

Heldigvis har vi allerede flere kandidater, men ikke nok til at besætte alle poster. Vi håber derfor, at du også har lyst til at være med. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk